Блог

Благодаря на потребителите, попаднали случайно или целенасочено, в личното ми online пространство.
Създадох този сайт преди 13 години с много ентусиазъм и повече от скромни технически умения. През тези години неведнъж се отказвах, после отново продължавах, променях идеи и концепции.
В последните четири години напълно спрях да развивам съдържанието. Но както се казва – за всяко нещо си има място и време. И от началото на 2023 година отново се връщам към едно от заниманията, които ми носят истинско удоволствие – създаването на плезено съдържание.  

Държавен вестник

Нови правила за представителните пациентски организации

Ще станат ли по-активни пациентските организации и ще излязат ли от анонимност областните им структури? Представителни организации за защита правата на пациентите са фондации или сдружения, които  имат за цел защита на правата и интересите на всички пациенти, но които отговарят и на определени други условия. Какъв е смисълът една пациентска организация да бъде призната…

Мария Радева|Автор
11 мар. 2023

Удължаване срока на експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК

НОИ  вече изплати дължимите суми на около 1000 души с възстановени пенсии за инвалидност, наследствени пенсии и/или добавки за чужда помощ по експертни решения с изтекъл срок и със забава в медицинската експертиза за преосвидетелстване на лицата. Това плащане е извършено по списъци, предоставени на НОИ от МЗ, през февруари. (информация на НОИ) Правилото: Нови…

Мария Радева|Автор
Наредба за медицинската експертиза
11 мар. 2023

Отново някои правила за издаването на болнични листи

Мога ли да откажа получаването на болничен лист? Едни от най-честите въпроси, които ми се задават са свързани с болничните листи. За улеснение на осигурените лица, отново обобщавам някои основни правила при издаването на болнични листи. Временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради: общо…

Мария Радева|Автор
10 мар. 2023

Кога заповедта за дисциплинарно наказание е мотивирана?

Възможно ли е работодател да твърди, че служителят е извършил поредица от нарушения на трудовата дисциплина и въпреки това наложеното дисциплинарно наказание – уволнение – да бъде отменено? Да, възможно е. И този проблем е често срещан в съдебната практика. Какво трябва да знае работодателят, за да наложи едно правилно, законосъобразно дисциплинарно наказание, което при…

Мария Радева|Автор
9 мар. 2023

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е с изменен Устройствен правилник. Промяната е обнародвана в ДВ, бр. 15 от 14.2.2023 г. Запазва се структурата на специализираната администрация, която е организирана в 3 дирекции. Промяната е в наименованията и функциите на дирекциите. 1. Дирекция „Разрешения и регистрация на лечебни заведения" 2. Дирекция „Управление, координация и контрол на трансплантацията и асистираната…

Мария Радева|Автор
8 май 2019

Трябва ли декларирам действителен собственик?

В момента, в който хиляди юридически лица си задават въпроса следва ли да декларират действителен собственик, предвид крайния срок – 31 май – законодателят изненада голяма част от тях със странна законодателна техника. Малко предистория С влизане в сила на Закона за мерките срещу изпирането на пари се въведе задължение за деклариране на действителен собственик.…

Мария Радева|Автор