Блог

Актуална информация за изменения в законодателството, регламентиращо обществените отношения в здравеопазването. Съдебна практика от всички дялове на правото – гражданско, административно и наказателно.

Актуална информация

Трябва ли декларирам действителен собственик?

В момента, в който хиляди юридически лица си задават въпроса следва ли да декларират действителен собственик, предвид крайния срок – 31 май – законодателят изненада голяма част от тях със странна законодателна техника. Малко предистория С влизане в сила на Закона за мерките срещу изпирането на пари се въведе задължение за деклариране на действителен собственик.…

Мария Радева|Автор
15 дек. 2018

Ново изискване за лечебните заведения за дентална медицина – наличие на амалгамен сепаратор

От днес са в сила измененията и допълненията на Наредба № 1 от 09.02.2015 за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения. Новите изисквания са обнародвани в ДВ 102/2018. С новите правила се създават условия за прилагане на чл. 10 от Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския…

Мария Радева|Автор
11 ное. 2018

За денталните клиники – с думите на Закона за лечебните заведения

Това е една публикация, която обмислям от дълго време. Но дълго беше отлагана – поради лични причини. Медийни публикации от миналата седмица ме провокираха за този коментар. Защо се поставя пълна упойка на деца при дентална помощ? Държа да подчертая, че не коментирам съдебното производство, станало повод за този внезапен журналистически интерес по темата. Това…

Мария Радева|Автор
4 ное. 2018

Нови съсловни организации в здравеопазването – на зъботехниците и помощник-фармацевтите

С изменения в Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, обнародвани в ДВ на 02.11.2018, се създават две нови съсловни организации в здравеопазването. Голяма част от професиите в здравеопазването са регулирани професии. По дефиниция регулираната професия е дейност или съвкупност от дейности, включена в Списъка на регулираните професии в Република…

Мария Радева|Автор
2 окт. 2018

Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия

Наредбата въвежда минимални годишни лимити на отговорност за едно застраховано лице, упражняващо медицинска професия, за едно събитие. Минималните лимити зависят от вида на изпълняваната дейност и рисковата група. Така например лекарите със специалност Физикална и рехабилитационна медицина, Съдебна медицина, Професионални болести, както и лекарите по дентална медицина, магистър-фармацевтите, медицинските сестри и акушерките са първа група.…

Мария Радева|Автор
5 авг. 2018

Отново изменения в Наредбата за медицинската експертиза – изменени приложения 1 и 2

Поредните изменения в Наредбата за медицинската експертиза са факт от 03 август 2018 (ДВ 64). Измененията идват само седмица след предходните изменения – ДВ 62/27.07.2018. Широко дискутираните предложения за изменения в методиката за извършване експертиза на трайно намалената неработоспособност вече са факт, с изменения в чл. 63 и Приложение 1 и Приложение 2 Нов текст…

Мария Радева|Автор
11 фев. 2017

Как да получа медицинските си документи – становище на КЗЛД

След изменения в Закона за здравето от 2009 отговорът на въпроса: “Има ли пациентът право на достъп до медицинските си документи?” е категоричен. Да, пациентът има право на достъп до медицинските си документи, които се съхраняват в лечебните заведения. Още по темата: Достъп до лични медицински данни Получаване на медицински документи - правила Законът за…

Мария Радева|Автор