Блог

Благодаря на потребителите, попаднали случайно или целенасочено, в личното ми online пространство.
Създадох този сайт преди 13 години с много ентусиазъм и повече от скромни технически умения. През тези години неведнъж се отказвах, после отново продължавах, променях идеи и концепции.
В последните четири години напълно спрях да развивам съдържанието. Но както се казва – за всяко нещо си има място и време. И от началото на 2023 година отново се връщам към едно от заниманията, които ми носят истинско удоволствие – създаването на плезено съдържание.  

Актуална информация

Ще имат ли пациентите пълно електронно здравно досие?

Указания на МЗ от 15.06.2023 г. за въвеждане на информация в НЗИС В публикация от май 2022 посочих, че пациентското досие, представляващо част от информационната система на НЗОК, макар и добре работещо, е непълно от гледна точка на разглеждания тук проблем. То е непълно, защото здравните записи, изграждащи пациентското досие на НЗОК, се генерират единствено…

Мария Радева|Автор
14 юни 2023

Могат ли фелдшерите да регистрират практика за здравни грижи?

Законът за лечебните заведения предвижда възможността като лечебни заведения за извънболнична помощ да бъдат създавани амбулатории за здравни грижи, които могат да бъдат: индивидуална практика за здравни грижи и групова практика за здравни грижи (чл. 8, ал. 1, т. 5). Съгласно чл. 18а от Закона за лечебните заведения, индивидуална и групова практика за здравни грижи…

Мария Радева|Автор
7 май 2023

Медицински дейности, за които плаща държавата

Три са основните източници, осигуряващи заплащането на медицинските дейности и услуги: НЗОК, Министерство на здравеопазването, пряко от пациентите. Наредба № 3 от 05.04.2019 г. определя  медицинските дейности, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения. Внимание! Лечебните заведения нямат право да изискват плащане от пациентите си за дейности, за…

Мария Радева|Автор
18 мар. 2023

Нови правила за представителните пациентски организации

Ще станат ли по-активни пациентските организации и ще излязат ли от анонимност областните им структури? Представителни организации за защита правата на пациентите са фондации или сдружения, които  имат за цел защита на правата и интересите на всички пациенти, но които отговарят и на определени други условия. Какъв е смисълът една пациентска организация да бъде призната…

Мария Радева|Автор
11 мар. 2023

Удължаване срока на експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК

НОИ  вече изплати дължимите суми на около 1000 души с възстановени пенсии за инвалидност, наследствени пенсии и/или добавки за чужда помощ по експертни решения с изтекъл срок и със забава в медицинската експертиза за преосвидетелстване на лицата. Това плащане е извършено по списъци, предоставени на НОИ от МЗ, през февруари. (информация на НОИ) Правилото: Нови…

Мария Радева|Автор
Наредба за медицинската експертиза
11 мар. 2023

Отново някои правила за издаването на болнични листи

Мога ли да откажа получаването на болничен лист? Едни от най-честите въпроси, които ми се задават са свързани с болничните листи. За улеснение на осигурените лица, отново обобщавам някои основни правила при издаването на болнични листи. Временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради: общо…

Мария Радева|Автор