Публикации

Административни нарушения и административни наказания при неизпълнение на договорите, сключени с НЗОК. Процедурата по Закона за административните нарушения и наказания – Част 1

сп. Здравна политика и мениджмънт бр.2/2010 Резюме: Целта на статията е да представи измененията на…

Мария Радева|Автор
30 сеп. 2010

сп. Здравна политика и мениджмънт бр.2/2010

Резюме:

Целта на статията е да представи измененията на правната уредба в контролните функции на НЗОК/РЗОК, съгласно измененията на Закона за здравното осигуряване – ДВ 101/18.12.2009, в сила от 01.01.2010.

Част 1 разглежда съставите на административните нарушения, съдържащи се в административно-наказателните разпоредби на ЗЗО.

Част 2 разглежда процедурата по установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание съгласно ЗАНН. Към статията

1 comment

Напишете коментар