ДВ 2014

Въвеждане на Австралийската класификация на медицинските процедури (обновена)

Измененията в Наредба № 42 от 2004 за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране…

Мария Радева|Автор
9 сеп. 2014

Измененията в Наредба № 42 от 2004 за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури отново е променена. Измененията са обнародвани в ДВ 106/23.12.1014.

Въведените по-рано промени, обнародвани в ДВ 75/2014, се отлагат.

В срок до 31 март 2015 директорът на Националния център за обществено здраве и анализи издава азбучен указател за работа с адаптирания вариант на Австралийската класификация на медицинските процедури – българска ревизия.

Управителят на Националната здравноосигурителна каса създава необходимата организация и контролира дейностите по подготовка и провеждане на процеса по адаптиране и привеждане в готовност в срок до 31 декември 2015 на документите и информационната система на Националната здравноосигурителна каса за работа с адаптирания вариант на Австралийската класификация на медицинските процедури – българска ревизия.

От 01.01.2016 лечебните заведения ще трябва да кодират, освен заболяванията съгласно МКБ – 10, така и медицинските процедури, които извършват.

Предходни изменения

С изменения на Наредба 42/2004 (за прилагане на МКБ), обнародвани в ДВ 75/2014, се въвежда кодирането на медицинските процедури.

Познатата Наредба № 42 от 2004 за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия получава ново наименование: Наредба за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури.

Лечебните и здравните заведения, РЗИ, лекарите, лекарите по дентална медицина, фармацевтите и другите медицински и немедицинските специалисти, които обработват здравна и медико-статистическа информация, в медицинската и медико-статистическата документация, която съставят ще прилагат освен използваната Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия (МКБ 10), така и адаптираня вариант на Австралийската класификация на медицинските процедури – българска ревизия.

Кодовете, номенклатурите и означенията по МКБ – 10, както и по адаптирания вариант на Австралийската класификация на медицинските процедури – българска ревизия ще се прилагат и в съответната документация, съставяна от държавните, общинските и обществените органи и институции.

Адаптираният вариант на Австралийската класификация на медицинските процедури – българска ревизия, ще бъде издаден в приложение 1а към наредбата, което ще се обнародва като притурка към ДВ.

В срок до 30 ноември 2014 директорът на Националния център за обществено здраве и анализи ще трябва да издаде азбучен указател за работа с адаптирания вариант на Австралийската класификация на медицинските процедури – българска ревизия.

Оставете първия коментар