Етикет: увреждане

Юридическа отговорност на лекарите без специалност

Статията е публикувана в бр.43/2010 на в-к „Форум Медикус“

И в заключение могат да се направят следните изводи:

1) Лекарите без специалност (зачислени или незачислени за специализация) носят лична отговорност за причинените на пациента увреждания, продължи