Етикет: трудов договор

Колективен трудов договор в отрасъл “Здравеопазване”

В последните дни получих поредица от запитвания защо не коментирам широко огласения в медиите Колективен трудов договор в отрасъл “Здравеопазване”.

Правейки предварителната уговорка, че уважавам труда на всички работещи в сферата на здравеопазването, че съзнавам ниското ниво на заплащане в сектора (умишлено спестявам квалификацията унизително), както и във всички други сфери на икономиката в страната, смятам, че подписването на КТД е по-скоро PR-акция, отколкото акт с преки, практически ползи. А и съм изключително скептична към всяка форма на масовост (било синдикална или работодателска) – особено в България, и то в ситуация на тежка икономическа криза.

Не коментирах Колективния трудов договор в отрасъл “Здравеопазване”, защото съм скептична доколко колективен е той, доколко представителни са участвалите в подписването работодателски организации и спрямо кои работодатели е задължителен КТД. Продължи

Гражданските договори в лечебните заведения

След последната публикация Отпада санкцията за служителя без трудов договор, получих поредица от въпроси свързани с наемане на служители на т.нар. “граждански договори”.

Обобщавайки дадените отговори казвам: Внимавайте с гражданските договори …. особено когато те прикриват трудови правоотношения!

Какво е необходимо да знаем за трудовия и гражданския договор (съществени разлики между двата вида договори)

Изключвайки ситуациите, в които лекар (или друг служител) извършва нещо еднократно, защо се сключват граждански договори, а не трудови – каквото е правилото? Защото по този начин се заобикалят разпоредбите на КТ, данъчните и осигурителните закони. Безспорно е, че при гражданските договори страните не са обвързани от максимално допустимото от КТ работно време, както и това, че заплащането по гражданския договор (в общия случай) спестява удръжките за данъци и осигуровки.

Формите за заобикаляне на КТ, в лечебни заведения, са различни и понеже подобно поведение не е lege artis, не смятам за уместно да говоря повече по темата. Всеки работодател, всеки собственик и ръководител на лечебно заведение, както и всеки служител сам ще вземе решение дали и как точно ще спазва закона. Това, което винаги казвам в подобни случаи е: по принцип гражданските договори не за забранени (всичко зависи от конкретния случай)но преценете рисковете и последиците при евентуална проверка. Продължи

Отпада санкцията за служителя без трудов договор

С изменения в КТ, от началото на 2012, бяха направени промени относно налаганите санкции, работното време, представителните организации на работодателите.

С решение на Конституционния съд, част от измененията са обявени за противоконституционни.

Отпада санкцията за работник без трудов договор

На вниманието на служители и работодатели!!!

Остават рестрикциите относно непълното работно време!

Остават санкциите, ако бъде установено, че трудови правоотношения се прикриват с граждански договори!

Текстът, които сред решението на Конституционния съд няма да се прилага е следният: Продължи

Санкция за лечебното заведение или за лекаря

На 18 февруари във Варна се проведе първият от поредицата специализирани семинари за работещи в здравната система. (виж секцията „Специализиран семинар“)
Благодаря на участниците за интереса и доверието!

Както винаги съм казвала – целта, която си поставям е да бъда практична и полезна в ежедневната работа на лекарите и административния персонал в лечебните заведения.

За мен всяка среща, обучение, реализиран проект е безценен опит и възможност да се запозная със специфичните проблеми на работещите в лечебните заведения.

Санкция за лечебното заведение или за лекаря

Срещата във Варна ме провокира за тази публикация, която обмислям от известно време. Конкретният въпрос е: “Може ли лечебното заведение да удържи платената на РЗОК санкция от конкретния изпълнител?” Продължи