Етикет: трудово право

Прикриване на трудова злополука

Трудова злополука
Трудова злополука

Бях потърсена за консултация от лекар, издал болничен лист, в който като причина за неработоспособността е посочена “Злополука – нетрудова”, коeто впоследствие може би ще се окаже невярно, защото злополуката е била трудова.

Прикрита ли е трудовата злополука и кой какви последици ще понесе?

Казусът:

Пациентът пристига вечерта в болницата с травма на крака, като обяснява, че е имал инцидент при ремонт в къщи. Същият е хоспитализиран, след което в издадения болничен лист е посочено “Злополука – нетрудова”.
В следващите 20 – ина дни започва да се говори, че може би злополуката е трудова. Работникът е получил нараняване, в края на работното време, докато е бил командирован на строителен обект в близък град. Прибрал се е в града по местоживеене с помощта на близки и е постъпил в болница, като не е съобщил истинската причина за нараняването. На следващия ден е уведомил работодателя, че е в болница и след дехоспитализацията е представил съответния болничен лист.
Впоследствие започва спор с работодателя дали злополуката е трудова и дължат ли се обезщетения.

Лекарят:

Наличната травма не дава повод обясненията на пациента да бъдат поставени под съмнение, а и лекарите не са разследващи органи. Продължи