Етикет: трудово право

Срочен трудов договор до завършване на определена работа

Срочен трудов договор до завършване на определена работа
Срочен трудов договор до завършване на определена работа

Конкретни казуси от практиката, провокираха интереса ми към един от видовете срочни трудови договори – срочният трудов договор до завършване на определена работа. Резултатът от теоретичните изследвания и проучването на съдебната практика са две научни публикации, които публикувам и тук, но в редактиран вариант.

Трудовите договори, в зависимост от това дали съдържат или не клаузата срок, се обособяват в две основни групи – за неопределено време, съгласно чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ (т. нар. безсрочни трудови договори) и срочни трудови договори, съгласно чл. 67, ал. 1, т. 2 от КТ. Срочните трудови договори са тези, които съдържат клаузата срок – като техен модалитет. Страните, още при сключването на срочния трудов договор, определят времето през което той ще съществува и предвиждат неговото прекратяване. Това време е винаги ограничено – определено или определяемо, и във всеки случай е известно на страните още при сключването на трудовия договор. Продължи

Колко трудови договори може да сключи едно лице?

По колко трудови договора може да работи едно лице?
По колко трудови договора може да работи едно лице?

Повод за публикацията е информация от днес, публикувана в zdrave.net: Лекар от Ловеч работи на пет места

За някои може и да звучи скандално подобна информация. Но има ли нарушение в този случай?

Често студентите ме питат – колко трудови договора може да има едно лице? И остават много учудени когато им отговоря, че всъщност няма ограничение на броя трудови договори. Не пет, а ако иска петнадесет трудови договора може да сключи един служител.

И тогава започват въпросите за спазването на Кодекса на труда, за работното време и т.н. Това което винаги обяснявам е, че не трябва да се бърка броя сключени трудови договори – с това как ще бъдат изпълнявани трудовите задължения по същите.
Кодексът на труда не поставя ограничение на броя сключени трудови договори. Въведените от КТ правила са относно продължителността на работното време. По колко трудови правоотношения служителят ще полага труд в максимално допустимите от закона граници е друг въпрос.

Следователно когато говорим, че лице има повече от един трудов договор, не броят на трудовите договори е същественият въпрос. За да се прецени има или не, нарушение в конкретния случай – основанието е не броя трудови договори, а как са изпълнявани трудовите задължения по всеки един от тях.

Болничният удължава платения отпуск

В сезона на летните планирани отпуски и в сезона на летните вируси 🙂 за всички работодатели ще бъде полезно да знаят за едно от последните решения на Европейския съд.

Източник: Информационният бюлетин на Сиела – новини от света на правото и икономиката (www.ciela.net)

Служителите, разболели се по време на ваканция, ще могат да удължат платената си отпуска с дните от болничния, постанови Европейският съд в четвъртък.
Решението, което дойде след спор между испански профсъюз и търговска верига, влиза в сила незабавно и е обвързващо за всички страни членки на Общността, включително и България.
Без значение са размерът и икономческият сектор, в който оперира работодателят – изключения от правилото не се допускат.

Правото на платен отпуск не може да бъде интерпретирано рестриктивно, заявиха магистратите. Според съдът в Люксембург, европейската директива за работното време е ясна – служителите имат право на ваканция от четири седмици годишно, независимо от това кога са боледували. Ако работникът е получил болничен точно преди заявеният отпуск, той може да премести датата му така, че двата периода да не съвпадат. В случай, че периодът на болест се пада в края на годината и не позволи на служителя да използва натрупалите му се дни платен отпуск, то те могат да бъдат прехвърлени към следващия период.
Работодателите, които нарушават тези права, могат да бъдат съдени в Люксембург, или според националното законодателство.

В същия смисъл са и разпоредбите на Кодекса на труда.

Когато през време на ползуването на платения годишен отпуск на служителя бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск (включително и отпуск при временна неработоспособност), ползуването на платения годишен отпуск се прекъсва по негово искане и остатъкът се ползува допълнително по съгласие между него и работодателя.

Почивни дни и отпуск през 2012

В днешния брой на ДВ 93/25.11.2011 е обнародвано решението на МС за разместване на почивните дни през 2012:
1. Обявява 2 януари (понеделник) за почивен ден, а 21 януари (събота) за работен ден.
2. Обявява 30 април (понеделник) за почивен ден, а 21 април (събота) за работен ден.
3. Обявява 25 май (петък) за почивен ден, а 19 май (събота) за работен ден.
4. Обявява 7 септември (петък) за почивен ден, а 29 септември (събота) за работен ден.
5. Обявява 31 декември (понеделник) за почивен ден, а 15 декември (събота) за работен ден.

Използвам повода, за да напомня на всички работодатели за правилата относно планиране ползването на платения годишен отпуск. Продължи