Етикет: съдебна медицина

Нов ред за заплащане на съдебномедицинските експертизи – до 120 лева за експертиза на труп

В ДВ 91 от 18.11.2011 е обнародвана НАРЕДБА № 2 от 26 октомври 2011 за условията и реда за извършване на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи, включително и за заплащането на разходите на лечебните заведения

Отменена е Наредба № 23/1994 за съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи

Вещи лица

Съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи се назначават по реда на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Експертизата се възлага на специалисти от съответната област.
Списък с вещи лица

За целите на задължителното настаняване и лечение по Закона за здравето съдебнопсихиатрични експертизи се извършват по реда на Наредба № 16/2005 за съдебно-психиатричните експертизи за задължително настаняване и лечение на лица с психични разстройства.

Заплащане на експертизите

Органите, назначили експертизата, заплащат разходите на лечебните заведения при условията новата наредба. Продължи

Mediapool.bg: Реформата в съдебната медицина отново зацикли

С изменения в ЗЛЗ, (ДВ 45 от 14.06.2011), трябваше да бъдат решени проблемите със заплащането на съдебно-медицинските експертизи.

Tри месеца по-късно проблемите с плащанията на хонорарите на съдебните медици продължават на някои места в страната, а предложенията за промени в наредбите, които специалистите правят не се взимат предвид от никого, съобщава mediapool.bg.

Още по темата: Какво е съдебна медицина и какво съдебномедицинска експертиза?

ДВ 45 от 14.06.2011 – отново за съдебномедицинските експертизи


Още по темата: Какво е съдебна медицина и какво съдебномедицинска експертиза?; Здравната каса ще плаща за смърт

С изменения в ЗЛЗ, обнародвани в ДВ 45 от 14.06.2011, са направени изменения в реда за заплащане на съдебно-медицинските експертизи. Измененията влизат в сила от 14.06.2011. продължи

Здравната каса ще плаща за смърт

Източник: INSMARKET.BG
Двете нови клинични пътеки ще дадат глътка въздух на съдебните медици и ще увеличат приходите им. Към новината

Да припомним:

Видовете медицинска помощ, които се финансират от бюджета на НЗОК са определени в продължи