Етикет: санкции на лечебни заведения

Административно-наказателни последици при нарушаване правото на достъпна медицинска помощ

Съгласно Закона за здравето, на всеки български гражданин е гарантирано правото на достъпна медицинска помощ. Правото на достъпна медицинска помощ се осъществява при прилагане на дефинираните в чл. 81, ал. 2 от Закона за здравето принципи. Един от тези принципи е този за своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ.

Цитираната разпоредба не е задължаваща, не сочи дължимо поведение. Въпреки това, съдебната практика приема, че лицата, упражняващи лекарска професия са задължени да имат поведение и да оказват медицинска помощ, която съответства на посочените в чл. 81, ал.2 от Закона за здравето принципи. Нарушаването на посочените принципи е предпоставка за реализиране на административно-наказателна отговорност.

Темата за налагането на административно наказание за нарушаване принципи, въведени от Закона за здравето, е във фокуса на професионалното ми внимание вече няколко години.
Проблемите върху които работя, както и съществуващата съдебна практика обобщих и представих на една от научните конференции, в които участвах през миналата година.
Със съкращения публикувам научния доклад.
Продължи

Санкциите по Закона за здравето в защита правата на пациентите

Обновена: 07.05.2012

Слушах интервюто на директора на Изпълнителна агенция “Медицински одит”, но благодарение на www.zdrave.net, публикувам този цитат:

“Като проблем д-р Илиева открои закона, по който работи агенцията. „Ние работим по един закон, закона за административните, т. нар. ЗАНН (Закона за административните нарушения и наказания, б.р.), който изобщо не е пригоден за дейности в областта на медицинския одит. Много трудно намираме основанията, където явно медицински грешки, нарушение на добрата медицинска практика, биха могли да бъдат посочени като административни такива. Това създава голямо затруднение при изготвянето на актовете за административно нарушение и наказателните постановления. Съответно в съда ни атакуват по такива процедурни въпроси и не винаги решенията са в наша полза”, обясни тя. Според нея на ИАМО е необходимо или специализирано законодателство, или промени в сега действащото.”

No comment … Продължи

Новият директор на „Медицински одит“ в репортаж от съдебната зала

Информационните агенции вече тиражираха новината за избора на изпълнителен директор на ИА “Медицински одит”.
Със Заповед на министъра на здравеопазването от 21.04.2012 г. ИА „МО“ е с нов изпълнителен директор – д-р Светлозара Маринова Илиева..
Д-р Илиева и познато име в системата на НЗОК и ИАМО. Пожелавам успех на новия изпълнителен директор!

Освен официално публикуваната автобиография – какво още знаем за д-р Илиева?

Новият директор на ИАМО, все още в качеството си на длъжностно лице в агенцията, е един от главните участници в случая “Кардиолайф”. Продължи

Другото лице на ИА “Медицински одит”

По време на проведените, през миналата година, специализирани обучения многократно съм казвала, че в бъдеще Изпълнителна агенция “Медицински одит” ще присъства все по-осезаемо, както в медийното пространство, така и в работата на лечебните заведения. И както винаги съм подчертавала, увеличи ли се щатът на ИА “МО” и повиши ли се компетентността на служителите й – лечебните заведения ще изгубят досегашния си “административен комфорт”.

Интервюто, на г-н Димитър Евлогиев – началник – отдел „Правно и информационно обслужване” в ИАМО – публикувано в zdrave.net, показва, че контролната институция е осъзнала ролята си и властовия потенциал за регулиране на отношенията в сферата на здравеопазването. Това интервю е възможно най-професионалното и компетентно изказване относно административния контрол в здравеопазването, което някога съм чела. За мен публикацията е и сигнал, че правно – нормативната ситуация в здравеопазването, има шанс за положителна промяна, което ще постави пред нови предизвикателства лекарите и лечебните заведения.

Това интервю за пореден път доказва, че предложението, което отправям към лекари, лечебни заведения и всички работещи в сферата на здравеопазването е на точното място и в точния момент.

Подготвени ли сте за проверките на РЗОК и ИАМО през 2012?