Етикет: РЗОК

НЗОК с нов устройствен правилник

След изменението на Правилника за устройство и дейността на НЗОК, обнародвано на 02.08.2013, съгласно което мандатът на директорите на РЗОК става 4 години, от 10.09.2013 НЗОК е с нов устройствен правилник.

В ДВ 79 е обнародван нов Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса.

Числеността на ЦУ на НЗОК е намалена с 12 щатни бройки

Съгласно новият устройствен правилник общата численост на служителите на НЗОК е 2 261, от които 325 – в ЦУ на НЗОК. Запазва се числеността на служителите в РЗОК – 1 936.

Освен намаляването на общия щат на ЦУ на НЗОК, с новия правилник, се правят и вътрешни структурни промени, които предполагат „разместване“ на служители. Продължи

Директорите на РЗОК с мандат от 4 години

Кандидатите за длъжността „Директор на РЗОК“ ще трябва да представят писмена разработка на тема: „Управление, анализ и контрол на финансовия ресурс на изпълнителите на медицинска помощ – договорни партньори на съответното РЗОК”. Темата е подложена от управителя на НЗОК и одобрена от НС.

Директорите на РЗОК ще бъдат избирани за 4 години

В ДВ 68/02.08.2013 е обнародвано изменение в Правилника за устройството и дейността на НЗОК.

Изменението в правилника е, че длъжността „Директор на РЗОК“ се заема въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда за срок от 4 години. До сега този срок беше 3 години. Продължи

Правилник за устройството и дейността на НЗОК

Правилник за устройството и дейността на НЗОК

2 273 ще бъдат служителите в системата на НЗОК. Това предвижда новият Правилник за устройството и дейността на НЗОК, обнародван в ДВ 53 от 13.07.2012. 337 служители ще работят в ЦУ на НЗОК, останалите – 1 936 ще работят в териториалните поделения.
В правилника се уреждат правата и задълженията на Надзорния съвет и на Управителя на НЗОК. Посочени са правомощията на Главения секретар, на Дирекция „Вътрешен одит“, на Звено „Сигурност на информацията, охрана и превенция“, на Финансовите контрольори, на Общата и Специализирана администрация. Продължи

Държавните служители в НЗОК и РЗОК

Преди повече от месец, с изменения в ЗЗО, бяха напарвени промени в организацията и функционирането на НЗОК.

От 01.07.2012 служителите на НЗОК и РЗОК стават държавни служители. За началото на административната реформа трябваше да бъдат приети поредица от подзаконови нормативни актове.

В днешния брой на ДВ 49/29.06.2012 е обнародвано ПМС, с което се приемат: Продължи