Етикет: пациент

Deutsche Welle: “Българският лекар – подкупен некадърник?”

Масово разпространеният портрет на българския лекар е доста уродлива картина – той е корумпиран, некадърен и същевременно недоволен от заплатата си. Такъв ли е наистина българският лекар и защо е толкова мразен?
Източник: INSMARKET.BG

Мразен ли е българският лекар Продължи

Грешни диагнози и в денталната медицина

болежки,болести,болки,болки в зъба,жени,женски,жестове,зъби,зъбни болки,изражения,лица,персони,снимки

Възможно ли е след поставена доказано грешна диагноза пациентът да не получи обезщетение. Да, възможно е – колкото и този отговор да звучи неприемливо на пръв поглед. Грешната диагноза, сама по себе си, не е основание за търсене на отговорност от лекаря. продължи

Предоставянето на информация – задължение на лечебните заведения – право на пациентите

знаци,информация,символи

Гаранция за спазване правата на пациентите, е задължението на лечебните заведения да предоставят определена по вид и обем информация. Задълженията са дефинирани в различни нормативни актове.

За неизпълнение на тези задължения лечебните заведения подлежат на санкция. продължи

За здравеопазването от съдебната зала – как болниците да „пазят” пациентите

Във всяко лечебно заведение за болнична помощ съществува правилник за вътрешния ред, който е задължителен и за пациентите. Съгласно чл. 94, т.4 от Закона за здравето пациентът е длъжен да  спазва установения ред в лечебните заведения. Спазването на установения ред от пациентите, вкл. на болничния режим и самоволното ненапускане на болницата е практически проблем, пред решаването на който са изправени лечебните заведения. В много от тях е организирано видео наблюдение, но все пак болниците не са места за лишаване от свобода или казарми и пациентите са свободни да се движат, да излизат и да се връщат в болничните стаи. продължи