Етикет: отказ

Санкции и за родител, отказал задължителни имунизации

… “Последните изложени обстоятелства може да се струват и абстрактни на медицинските власти, но налагат промяна в подхода им към гражданите, които все повече се информират за правата, които им се гарантират от законите и не се страхуват да ги отстояват пред съответните институции, когато считат, че те са накърнени….” – така завършва съдебно решение на РС – Пловдив, с което е отменена наложена глоба на майка, отказала да имунизира детето си. Продължи

Неправомерен отказ за сключване на договор – закъсняла справедливост

 

Продължение на коментара:

Внимание! Отново съвместни указания БЛС – НЗОК –  http://mariaradeva.com/?p=1532

 (Забележка: Приложените тук документи са публикувани в сайта на ВАС и са общодостъпни. Поради тази причина не е търсено съгласието на РЗОК – Благоевград  и „МБАЛ ПУЛС” АД за настоящата публикация)

 Историята със злополучните съвместни указания между НЗОК и БЛС от началото на 2010 е позната на лечебните заведения. За това как същите са в ущърб на болниците е пример следното дело: продължи