Етикет: отговорност

И лекарят и болницата плащат обезщетение при пропуск в диагнозата

Двама лекари и МБАЛ   са осъдени* от Окръжен съд – Враца солидарно да заплатят на близките на починал пациент  общо 60 000 лева, ведно с лихви и разноски по делото. 30 000 лева са за съпругата и по 15 000 – за двете деца на починалия пациент. „От медицинска гледна точка причина за смъртта е полученото в следствие на травмата неврологично увреждане, което не е дигностицирано и съответно не е лекувано.», Освен това, «пострадалият е бил настанен във Вътрешно отделение на МБАЛ, където през 30-то часа престой също не са направени съответните изследвания, видно от заключението на петорната експертиза. Вещите лица сочат, че не е отчетено времето от употребата на алкохола и че никой не си е задал въпроса защо болният се намира в такова тежко състояние. продължи

Да осъдиш НЗОК за вреди

www.zdrave.net

 Вестник „Форум Медикус”, брой 15-16 2011

„Да осъдиш НЗОК“ – под това провокативно заглавие юристът Мария Радева анализира няколко съдебни решения, които красноречиво показват, че вече и у нас има практика, която дава възможност на гражданите и на лечебните заведения да защитят правата си, като потърсят отговорност от НЗОК по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.  

Към пълния текст на  статията

Неимуществените вреди не се предполагат – те се доказват

закон,игрища,концепции,метафори,правосъдие,управления,фотографии,чукчета

Смятате, че някой разпространява неверни твърдения за вас и дейността ви като лекари, чувствате се обидени и злепоставени. Възможното поведение – да потърсите защита на накърнения авторитет и добро име по съдебен ред.  На пръв поглед – ясен казус –  изходът, от който е предварително известен. Понякога, обаче,  съдебните решения са изненада за страната, провалила се в опитите си да докаже своите твърдения. продължи

Санкции за неетично поведение

 „Общо 3 247 проверки в болници от цялата страна са направили контролните органи на НЗОК през 2010″
Всички дела за 2010 по жалби срещу санкции на РЗОК можете да намерите в сборника „Санкциониране на лечебните заведения по ЗЗО”. (рубриката Нова книга)

“През 2010 г. НЗОК е извършила 272 проверки по жалби. Пациентите са подавали оплаквания заради недостатъчно оказана им медицинска помощ; заплащане или доплащане на дейности, напълно или частично поети от НЗОК; заплащане на медикаменти по време на престоя им в болница; неетично поведение от страна на медицинския персонал и др. се казва в официално съобщение на институцията.

 Как точно НЗОК може да направи проверка за неетично поведение от страна на медицинския персонал и какви санкции може да наложи? Всъщност не може… Към статията