Етикет: НРД

Парламентарната комисия по здравеопазване признава за нормативен хаос с приложенията към НРД

Обнародване приложенията към НРД – само на интернет страницата на ДВ

Колко години трябваше да минат, за да бъде решен проблемът с приложенията към НРД?
Още от началото на 2011 задавам елементарния въпрос: Къде са приложенията към НРД?
Почти 18 години бяха необходими на българския законодател, за да признае: „Очакваният резултат от приемането на законопроекта е осигуряването на висока степен на информираност на лечебните заведение, както и стабилност при прилагането на приложенията на НРД.“ (Доклад на Парламентарната комисия по здравеопазване с вх. № 853-10-11/27.04.2018)
Следва логичният въпрос – а до сега как са били информирани лечебните заведения?

Още през 2011 отправих питане към редакцията на „Държавен вестник“, както и към НЗОК обнародвани ли са приложенията към НРД 2010 – последва …. мълчание.
Знаех предварително отговора на зададения от мен елементарен въпрос, знаеше го и НЗОК, но той трябваше да бъде осъзнат и от изпълнителите на медицинска помощ. Продължи

От 01 април нов НРД за медицинските дейности

Национален рамков договор 2017 за медицинските дейности

В ДВ 24/2017 е обнародван Националния рамков договор за медицинските дейности за 2017.

НРД за медицинските дейности виза в сила от 01 април 2017.

Текст на НРД за медицинските дейности за 2017

Приложения към НРД за медицинските дейности за 2017

От 01 април нов НРД за денталните дейности

Днес е 1 април ... усмихни се!

В ДВ 17/2017 е обнародван Националният рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2017.

НРД за денталните дейности за 2017 ще влезе в сила на 01.04.2017.

Текст на НРД за денталните дейности за 2017

Приложения към НРД за денталните дейности за 2017

Всяко здравноосигурено лице, потърсило дентална помощ, има право да получи следния обем дейности, диференцирано по възрастови групи:

1. до 18-годишна възраст:
а) обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни
б) до четири лечебни дейности за съответната календарна година,
Лечебните дейности могат да бъдат: обтурация с амалгама или химичен композит, екстракция на временен зъб с анестезия, екстракция на постоянен зъб с анестезия, лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб, лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб
Ограничението е, че в предвидените четири дейности, се включват до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб.

2. над 18-годишна възраст:
а) обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни
б) до три лечебни дейности за съответната календарна година
Лечебните дейности могат да бъдат: обтурация с амалгама или химичен композит, екстракция на постоянен зъб с анестезия

Всяко ЗОЛ под 18-годишна възраст с психични заболявания, потърсило дентална помощ, има право да получи дейностите без ограничение на обема.

Предстоящо обнародване на НРД 2017 за денталните дейности

Днес, 10 март, в редакцията на Държавен вестник е постъпил за обнародване Националния рамков договор за денталните дейности, сключен между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2017 година.
НРД 2017 за денталните дейности ще бъде бъде обнародван в бр. 23 на Държавен вестник.