Етикет: национална здравна карта

Какво ново в Държавен вестник през август 2017

Държавен вестник – август 2017
През август, традиционният месец на отпуските, липсва особена законодателната активност в здравната сфера. Но през този месец е обнародвано изключително важното решение на МС, с което се утвърждава Националната здравна карта.

Националната здравна карта е един от основните механизми за формиране и реализиране на държавната здравна политика.

––––––––––––––––––––––––––––––––––-

В брой 62 е обнародвано решението за избиране на д-р Камен Плочев за управител на НЗОК с мандат до 12 март 2020 г.

Брой 64
Обнародвано е решението на ВАС по адм. дело № 4123 от 2016, с което е отменена Наредбата за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори Продължи

Национална здравна карта – много шум за нищо

Станалата актуална в публичното пространство, национална здравна карта, има своята предистория и нормативна уредба.

Действащата в момента Националната здравна карта е утвърдена с Решение № 429 на МС от 12.06.2003, с две последващи изменения (Решение 779/2003 и Решение 449/2005).

 Кое определя интереса към темата? Прочети