Етикет: Национален рамков договор

От 01 април нов НРД за медицинските дейности

Национален рамков договор 2017 за медицинските дейности

В ДВ 24/2017 е обнародван Националния рамков договор за медицинските дейности за 2017.

НРД за медицинските дейности виза в сила от 01 април 2017.

Текст на НРД за медицинските дейности за 2017

Приложения към НРД за медицинските дейности за 2017

НРД 2015 за медицинските дейности

Национален рамков договор 2015

В ДВ брой 6 от 23.01.2015 е обнародван

Национален рамков договор 2015 за медицинските дейности

Текст на НРД 2015 за медицинските дейности – текст идентичен с обнародваното в ДВ съдържание.

Има ли НРД 2015?

Къде е НРД 2015?
Често повтарям на студентите си (и сигурно ставам досадна), че добрият юрист трябва да е информиран, включително да следи и медиите, но единственият вестник, на който да вярва е “Държавен вестник”!

На студентите си, също така преподавам, че здравната система, в т.ч. и здравноосигурителната – са чувствителни обществени системи. В тях промените се правят обмислено и внимателно, защото резултатите – както позитивни, така и негативни – се виждат след време. Това са системи, които изискват стабилност и яснота! Промените в съответните нормативни актове трябва да са обнародвани достатъчно рано, за да могат участниците в здравната система – пациенти, лекари, административни органи – да се запознаят с тях и да действат законосъобразно. В лечебните заведения – особено в болничните такива – няма почивен ден. Лечебните заведения не могат да спрат работа, за да чакат обнародването на поредните нормативни актове. Продължи

НРД 2014

В ДВ бр.3 от 10.01.2014 са обнародвани Националните рамкови договори за 2014

НРД 2014 за медицинските дейности
Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014

НРД 2014 за денталните дейности
Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2014

Договор за приемане на обеми и цени на медицинската помощ
Договор № РД-НС-01-4 от 18 декември 2013 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2014 между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз

Договор за приемане на обеми и цени на денталната помощ
Договор № РД-НС-01-5 от 18 декември 2013 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2014 между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз