Етикет: Наредба 40/2004

Промени в основния пакет от дейности, заплащани от НЗОК

В ДВ бр. 106/23.12.2014 са обнародвани поредните изменения в Наредба № 40 от 2004 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

Радиохирургия от 01 юли 2015

С изменения в ДВ 95/2014, които трябваше да влязат в сила от 01.01.2015, се създаде нова Клинична пътека 88.1 Роботизирана радикална простатектомия.
С последните изменения на Наредба 40/2004 новата Клинична пътека 88.1 се отменя.
Създава се нова Клинична пътека 258.4. Роботизирана радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания.

Новите клинични пътеки Продължи