Етикет: МКБ 10

Въвеждане на Австралийската класификация на медицинските процедури (обновена)

Измененията в Наредба № 42 от 2004 за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури отново е променена. Измененията са обнародвани в ДВ 106/23.12.1014.

Въведените по-рано промени, обнародвани в ДВ 75/2014, се отлагат.

В срок до 31 март 2015 директорът на Националния център за обществено здраве и анализи издава азбучен указател за работа с адаптирания вариант на Австралийската класификация на медицинските процедури – българска ревизия.

Управителят на Националната здравноосигурителна каса създава необходимата организация и контролира дейностите по подготовка и провеждане на процеса по адаптиране и привеждане в готовност в срок до 31 декември 2015 на документите и информационната система на Националната здравноосигурителна каса за работа с адаптирания вариант на Австралийската класификация на медицинските процедури – българска ревизия.

От 01.01.2016 лечебните заведения ще трябва да кодират, освен заболяванията съгласно МКБ – 10, така и медицинските процедури, които извършват.

Предходни изменения

Продължи

Четиризначен код по МКБ 10

Повод за настоящата публикация са коментари в интернет-форум, във връзка с промени относно кодирането по МКБ – 10. Причина за тях е една почти незначителна промяна е наредба, издадена от МЗ. Това ме върна в далечната 2005 година когато беше въведена МКБ – 10, заменила предходната девета ревизия.

< Кодиране по МКБ-10>

С Наредба 42/2004, е въведена Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия. Считано от 01.01.2005 лечебните и здравните заведения, регионалните здравни инспекции, лекарите, лекарите по дентална медицина, фармацевтите и другите медицински и немедицинските специалисти, които обработват здравна и медико-статистическа информация, прилагат в медицинската и медико-статистическата документация, която съставят – МКБ 10.

МКБ 10 се прилага и в документацията, съставяна от другите държавни, общински и обществени органи и институции.
МКБ 10 е обнародвана като притурка към ДВ 111/2004.

С изменения в Наредба 42/2004, считано от 01.01.2013 всички работещи в системата на здравеопазването, са задължени да посочват болестите и проблемите, свързани със здравето, в съответната документация с техния четиризначен код по МКБ 10.

И отново познатия хаос

Не коментирам дали промяната е добра или не, целесъобразна или не, за мен това е поредното доказателство за хаоса в системата на здравеопазването. Нормативните актове, уреждащи изключително важната здравна система се публикуват в последния момент, влизат в сила със задна дата, излизат противоречиви указания и т.н.. Промените са нещо естествено, но когато се променя работата на толкова важна и тежка обществена система е необходимо професионално отношение и далновидност.