Етикет: Медицински документи

Безплатни ли са медицинските бележки на учениците?

Медицинските бележки учениците
С връщането на децата в класните стаи отново се постави въпросът за медицинските бележки на учениците.
Съществуващите проблеми с „медицинските бележки на учениците” намериха известно решение, с издаденото от МЗ указание от юли 2017.

Указания МЗ относно медицинските бележки

С това указание се въведе и образец на медицинската бележка. Утвърден по този начин – образецът е задължителен за всички лечебни заведения, издаващи медицински бележки.

Медицинска-бележка-образец

Като родители, не трябва за забравяме, че всяко училище може да въведе и допълнителни изисквания, свързани с извиняването на отсъствията на учениците по медицински причини. Продължи

12 Научен конгрес на БЗС

Участието в приключилият 12 Научен конгрес на БЗС в Бургас, за пореден път ми даде възможност да изпитам невероятни лични емоции и да преодолея сериозни професионални предизвикателства.

Още веднъж искам да изкажа личните си благодарности на БЗС за отправената покана за участие.
Изказвам искрени благодарности и на АДМБ за подкрепата и предоставената възможност за презентиране на резултатите от проведеното юридическо проучване “ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА – НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪСТАВЯНЕ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБРАЗЦИ, ПРАВИЛА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЛИПСАТА НА МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ”

Няма да пропусна да благодаря на препълнената, в горещия бургаски съботен следобед, аудитория за търпението, интереса и провокативните въпроси!

На многобройните въпроси за възможността да предоставя презентацията, ще отговоря, че резултатите от юридическото проучване са собственост на възложителя – Асоциацията на денталните мениджъри в България. За допълнителна информация, всички желаещи могат да се обърнат към представителите на професионалното сдружение.

В отговор на интереса към темата за медицинската документация ще е следващата публикация на тема: “Срокове за съхраняване на медицинската документация”

Тук помествам единствено резюмето на презентацията, публикувано в официалното издание на конгреса. Продължи

Информация и документация в денталната медицина

Научен конгрес на БСЗ 2012

Професионално предизвикателство, но и признание за работата ми в сферата на Медицинското право е поканата за участие в Научния конгрес на БЗС – Бургас 2012, за втора поредна година.

В научната програма на конгреса е включена лекцията: Информация и документация в денталната медицина – нормативни изисквания за съставяне, задължителни образци, правила за съхраняване. Последици от липсата на медицинска документация.

Пред аудиторията ще бъдат представени резултатите от юридическото проучване на изискванията относно документацията в денталната медицина, възложено от Асоциацията на денталните мениджъри в България. Целта на изследването беше да се представи правната рамка на документооборота в лечебните заведения и да се предложат образци и модели на поведение, приложими в денталната практика. Проучена е нормативната база, препоръките и санкциите на здравните администрации, съдебни решения, практиката на лечебни заведения за дентална медицина.