Етикет: медицински данни

Как да получа медицинските си документи – становище на КЗЛД

След изменения в Закона за здравето от 2009 отговорът на въпроса: “Има ли пациентът право на достъп до медицинските си документи?” е категоричен.
Да, пациентът има право на достъп до медицинските си документи, които се съхраняват в лечебните заведения.

Още по темата: Достъп до лични медицински данни

Получаване на медицински документи – правила

Законът за здравето е пределно ясен:

# Пациентът има право да получи от лечебното заведение здравната информация, отнасяща се до неговото здравословно състояние, включително копия от медицинските си документи. Продължи

Достъп до лични медицински данни

достъп до медицинска информация
Правото на достъп до лични медицински данни

“По-лесният достъп на пациентите до медицинската им документация може да подобри качеството на здравното обслужване”
твърди журналистът от в-к “Капитал” Люба Йорданова.

Безспорно правото на достъп до личните медицински данни е гарантирано за всички български пациенти.

Достъп до медицински данни

От юни 2009 е в сила нова разпоредба в Закона за здравето, която гарантира правото на пациента на достъп до личните си медицински данни.
Пациентът има право да получи от лечебното заведение здравната информация, отнасяща се до неговото здравословно състояние, включително копия от медицинските си документи. Продължи