Етикет: медицинска информация

Достъп до лични медицински данни

достъп до медицинска информация
Правото на достъп до лични медицински данни

“По-лесният достъп на пациентите до медицинската им документация може да подобри качеството на здравното обслужване”
твърди журналистът от в-к “Капитал” Люба Йорданова.

Безспорно правото на достъп до личните медицински данни е гарантирано за всички български пациенти.

Достъп до медицински данни

От юни 2009 е в сила нова разпоредба в Закона за здравето, която гарантира правото на пациента на достъп до личните си медицински данни.
Пациентът има право да получи от лечебното заведение здравната информация, отнасяща се до неговото здравословно състояние, включително копия от медицинските си документи. Продължи