Етикет: лични данни

Личните данни в здравеопазването

Личните данни на пациентите – данни под особена защита

Във връзка с актуалния (и пореден) скандал за злоупотребата с лични данни на български граждани, за целите на различни политически партии, новоизбраният председател на Комисията за защита на лични данни г-н В. Караджов “увери, че администраторите на лични данни ще бъдат подложени на допълнителен контрол”.

Това ми дава повод отново да напомня, че всички лечебни заведения са администратори на лични данни. Това е тема, за като активно пиша и презентирам на редица обучения и лекции. Констатацията, която мога да направя е, че все още има лечебни заведения, които сериозно подценяват проблема с личните данни, които събират и съхраняват.

Лечебните заведения като администратори на лични данни

Лечебните заведения – администратори на лични данни

Един бърз поглед в регистрите на Комисията за защита на личните данни показва, че:

1. вписаните, като администратори на лични данни, лечебни заведения са малко предвид огромния брой регистрирани лечебни заведения
2. има немалък брой лечебни заведения, чиято регистрация подлежи на актуализация

Какво означа всичко това? В момента, в който КЗЛД реши да затегне контрола върху личните данни и започне съответните проверки – лечебните заведения без регистрация или с неправилна такава – ще бъдат санкционирани.
Санкцията за администратор, който не изпълни задължението си за регистрация е от 1 000 до 10 000 лева. Предвид факта, че лечебните заведения събират т.нар. “чувствителни лични данни(медицинските данни) за тях санкцията е още по-висока.

Аптеките – администратори на лични данни

Не само лечебните заведения, но явно и НЗОК има проблем с процедурата по регистрация като администратор на лични данни. Продължи

Пациенти под видеоконтрол

Лечебните заведения като администратори на лични данни

Преди няколко дни получих като коментар поредица от интересни въпроси, свързани със защитата на личните данни на пациентите. Позволявам си да публикувам отговорите, защото смятам, че проблемите с „камерите в лечебните заведения” заслужават сериозно внимание и те ще бъдат едно от предизвикателствата на не толкова далечното бъдеще.

Въпрос: Заснемането на пациентите с видеокамери с неучебна цел, възползвайки се от безпомощността им /т.е. в анестезия или друго безсъзнателно състояние/ нарушение ли е на ЗЗЛД, както и четирите основни европейски конвенции, които ние сме приели?

Отговор: Не само пациентите, но и всеки един човек не може да бъде засниман без негово изрично съгласие. (Изключенията от това правило са, Продължи

Лечебните заведения като администратори на лични данни

На 24.02.2012 в София се проведе и вторият от обявените специализирани семинари по проблемите на санкционирането на лечебните заведения.

Благодаря на участниците за доверието!
Благодаря и за търпението да споделят с мен съботния си ден : )

За пореден път, макар и малко извън обявената тема, дискутирахме въпросите за личните данни на пациентите, Комисията за защита на лични данни (КЗЛД), регистрацията като администратор на лични данни.

Администратор на лични данни – регистрация

Безспорно всички лечебни заведения, подлежат на регистрация като администратори на лични данни.
По дефиниция лечебните заведения, събират и обработват т.нар. “чувствителни лични данни” – т.е. лични данни, свързани със здравословното състояние на лицата, които са техни пациенти. По тази причина регистрацията на лечебните заведения като администратори на лични данни минава през една специална процедура на т.н. “предварителна проверка преди вписване”. Продължи

Защита на личните данни или защита на лечебните заведения – когато както е удобно …

Защитата на личните данни е неотменно право на пациента. По дефиниция личните данни, свързани със здравословното състояние на пациентите се определят като чувствителни лични данни и към тях се прилагат по-високи по степен изисквания за защита.

Защитата на личните данни е както право на пациентите, така и задължение на лекарите и работещите в лечебни заведения. Лечебните заведения по дефиниция са администратори на лични данни.

И точно скрити зад защитата на личните данни лечебни заведения правят (неуспешни опити) да откажат достъп до личните данни на пациентите, практика, която се санкционира както от Комисията за защита на личните данни.
Достъпът до лични медицински данни се осъществява при спазване на строги правила. Как правилата за защита на личните данни бяха нарушени и то в национален ефир беше показано в предаването „Открито”, излъчено на 01.02.2012 (предаването може да бъде гледано on-line в сайта на БНТ)
Какво се случва в МБАЛ Велинград – 100 % общинска собственост? За пореден път Валя Ахчиева насочи телевизионната камера към проблемите на българското здравеопазване. Няма да коментирам изнесените факти, защото не познавам случая и нямам право на подобен коментар. Вярвам, че компетентните органи ще си свършат работата.

Притиснати от камера и микрофон, работещите в „МБАЛ Велинград” ЕООД забравиха и за правата на пациентите и за защитата на неприкосновените им медицински тайни. Продължи