Етикет: личен лекар

Осигуряване на постоянен денонощен достъп до личен лекар

С изменения в Постановление № 304 на МС от 2010 за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО са напарвени промени в условията за заплащане на личните лекари за 24-часовото обслужване на здравноосигурените лица.
Измененията са обнародвани в ДВ 78/07.10.2011 в влизат в сила от 01.10.2011

Постоянен денонощен достъп до личен лекар

Денонощният достъп по личен лекар
В капитационното заплащане на изпълнителите на ПИМП се включва заплащане за осигуряване на постоянен денонощен достъп, включително чрез дежурни кабинети не само на групови практики, но и на лечебни заведения за извънболнична помощ.

Дежурен кабинет

Продължи

Задължения на личния лекар при подготовка за ТЕЛК

Публикуването на връзка към тази статията е с цел да представи още един, различен поглед към задълженията на лекарите.
Източник: www.otgovori.info

Автор на статията е Деяна Илиева

“Знаете ли, че личният лекар няма право да откаже направление за изследвания и прегледи, каквито и да са те, щом са необходими за явяване на ТЕЛК? А чували ли сте за „Талон за медицинска експертиза„, който е длъжен да издаде пак той?”

Към публикацията

Фалшиви регистрационни форми за избор на ОПЛ

Свързани публикации: Денонощният достъп до личен лекар, Промени в профилактиката и диспансеризацията

От 01 до 30 юни всяко здравноосигурено лице може да смени личния си лекар.
А има ли право личния лекар да се откаже от свой пациент? Законодателството не допуска тази възможност. Колкото и влошени да са отношенията ОПЛ – ЗЗОЛ, лекарят няма възможност да “изключи” от пациентската си листа лице. Задълженията на личния лекар (извън случаите на спешност) се прекратяват или с решението на пациента да избере друг ОПЛ или когато попадне в категорията “неосигурен”.

Вярно е, че Кодексът за професионална етика (КПЕ) предвижда възможността лекарят да откаже продължи