Етикет: лекарска грешка

Задължителна застраховка „Професионална отговорност на лекари и медицински персонал

Темата за застраховането на лекарите и/или лечебните заведения е важна, защото застраховката „професионална отговорност” е единственият механизъм за минимизиране на негативните последици в случай, че бъдете осъдени да платите обезщетеше на увреден пациент.

За мен е удоволствие да публикувам настоящият материал, предоставен специално за читателите на www.MariaRadeva.com. Авторът на статията е Стойне Василев от Финансовите съвети на Бат’ Тони (www.BatTony.com). Той има разнообразен опит във финансовата сфера, като в момента работи в една от най-големите застрахователни компании в България.
Мнението на Стойне Василев е лично и не ангажира компанията, в която работи.

Лекарските грешки

В изследване, което беше публикувано наскоро се оказа, че ежегодно около 3% – 4% от пациентите в Западна Европа и САЩ биват засегнати от лекарски грешки. При 70% от тези пациенти, вследствие на неправилни манипулации и лечение се съкращава техния живот, 16% остават инвалиди, а при 14% изходът е фатален. В цифри картината е още по-страшна. Във Великобритания годишно умират около 70,000 пациенти, вследствие на лекарски грешки, а в Германия техния брой е около 17,000 души.
След тази статистика става ясно, защо в САЩ и Западна Европа от лекарите и медицинския персонал задължително се изисква да имат сключена застраховка за „реална” сума, с която да предпазят себе си и своята практика. Там при лекарска грешка се заплащат огромни обезщетения и се отнема правоспособност. Продължи

Лекарската грешка е понятие от езиковия оборот

Понятието „лекарска грешка” не е юридически термин е идея, която неведнъж споделях, както и публикациите в сайта, така и при специализираните обучения, които провеждам. Това е основната тема и в излязлото днес мое интервю във в-к „Дума” (бр.1/2012)

Разминаването между представата на пациентите, медиите и някои здравни администратори е причина за ескалиращото недоволство в обществото. Към цялото интервю