Етикет: колективен трудов договор

Колективното трудово договаряне в здравеопазването

КТД в здравеопазването

Една от темите в сайта, публикувана точно преди година, която предизвика читателския интерес беше за колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване”. Това провокира научния ми интерес и избрах тази тема за участие в Научната конференция, организирана от Съюза на учените – Стара Загора, която се проведе през юни т. г.

Докладът Колективното трудово договаряне в здравеопазването беше публикуван в международното научно on-line списание Наука и технологии. Продължи

Отново за Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване”

Отговор на читателски въпрос

Публикация в Zdrave.net ме върна към темата за финансовата стабилност на лечебните заведения: „Мениджърските екипи на болничните заведения бяха сюрпризирани с искане за доказване на „финансова стабилност“ като условие за повишаване на заплатите на медицинските специалисти…”

Обвързване повишението на заплатите в лечебните заведения, с финансовите възможности на работодателя, беше дискутирано при подписването преди повече от месец Колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване”.
Съгласно параграф 4 от ПЗР на този договор: „Лечебните заведения, които нямат финансова възможност за въвеждането на новите начални основни заплати и увеличението на допълнителните трудови възнаграждения, определени по този КТД, доказват за това пред Председателя на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество, с копие до членовете му.”

И понеже този колективен трудов договор е свързан с надеждите за увеличаване на заплатите в лечебните заведения и предстои обсъждане на публичните средства за здравеопазване през следващата година отново се връщам на темата за КТД. Анонимен читател, цитирайки публикацията Колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване” задава въпроси, чиито отговори публикувам: Продължи