Етикет: информирано съгласие

За информираното съгласие на непълнолетните, навършили 16 години

Информирано съгласие при непълнолетни пациенти
Девет години бяха необходими на Министерство на здравеопазването, за да изготви и приеме една наредба.

Наредбата за дейностите по здравно консултиране, профилактични прегледи и изследвания на лица, навършили 16 години, за които не е необходимо съгласието на родителя или попечителя е предвидена още през 2009, но става факт на 06 юли 2018.
Пълен текст на наредбата

Предисторията на наредбата

Законът за здравето, в сила от 01 януари 2005, по нов начин урежда изразяването на информирано съгласие от пациента.

I. Когато пациентът е пълнолетен и дееспособен, той сам изразява информирано съгласие. Продължи

Информираното съгласие е сърцето на Медицинското право*

Първата национална годишна конференция по Биоетика и Биоправо „Тяло и достойнство”, 18-19.10.2013
*Автор на това силно определение за информираното съгласие, направено по време на Първата национална годишна конференция по Биоетика и Биоправо, е колегата Стоян Ставру

Едно от личните ми професионални предизвикателства през 2013 беше участието в Първата национална годишна конференция по Биоетика и Биоправо „Тяло и достойнство”.
Организатори на конференцията са Фондация за развитие на правосъдието и www.ChallengingTheLaw.com.

Темата, с която избрах да участвам беше информираното съгласие, защото смятам, че това е съществен елемент от правната връзка лекар – пациент.

Докладът Информираното съгласие – от етиката до съдебната практика. За някои практически аспекти на информираното съгласие беше представен в 5-и панел на Биоконференцията.
Пълният запис на конференцията може да бъде гледан на www.ChallengingTheLaw.com – Професионален правен сайт на Стоян Ставру.

Презентация на доклада Информираното съгласие – от етиката до съдебната практика. За някои практически аспекти на информираното съгласие

Информираното съгласие – право, задължение, превенция

Благодаря на РК на БЗС Плевен, Ловеч и Габрово за възможността да представя лекция на тема:

Медицински стандарти в денталната медицина. Информираното съгласие – право, задължение, превенция

За мен беше истинско удоволствие да споделя професионален опит и знания с аудиторията!
Всяка лекция поставя пред мен нови въпроси и предизвикателства, на които да търся отговор и да споделям практически съвети!

В обобщение, основните обсъждани теми бяха:

  • Какво представляват и защо са важни медицинските стандарти в денталната медицина?
  • Форма и ред за предоставяне на информирано съгласие в денталната медицина
  • Медицинска документация – форми, съхраняване, ред за предоставяне
  • Юридическа отговорност на лекаря по дентална медицина

Използвам възможността отново да припомня основните характеристики на информираното съгласие: Продължи

За медицинските бележки на учениците

 

Във време на грипна епидемия и сезонни простудни и респираторни заболявания, отсъствията от училище често се оправдават с медицински бележки.

Често пъти в практиката се поставя въпросът –  при издаване на медицинска бележка, удостоверяваща здравословното състояние на учениците трябва ли да се издава амбулаторен лист. Двата документа имат различни приложения и съдържат различен обем от данни. Медицинската бележка е удостоверителен документ, чието предназначение (най-често) е да оправдае отсъствието на децата от училище. Същата се издава след проведен медицински преглед, резултатите от който следва да са отразени в амбулаторен лист. продължи