Етикет: имунизация

Как да откажа имунизирането на моето дете?

Отказ от задължителни имунизации

В последните дни, проведох поредица от почти идентични разговори с родители, които искат да откажат поставяне на някоя или всички задължителни имунизации на децата си. Редовно получавам подобни запитвания, затова приех ситуацията за нормална, до момента, в който родителите не попитаха как могат да получат “някаква бележка”, която да удостоверява техния отказ. Още по-абсурдно прозвуча въпросът – дали аз не издавам подобни бележки !?! В първият момент помислих това за някаква шега, докато не проверих по-задълбочено случая.
Настоящата публикация е отговор към родителите търсещи отговор на въпроса Как да откажа имунизирането на моето дете?

Държа на някои уточнения:

Тук не обсъждам ползата или вредата от имунизирането! Нямам подобно право, защото аз не съм лекар и нямам професионалната компетентност за подобна дискусия.

Както не веднъж вече съм казвала, аз съм родител, който имунизира детето си, но не натрапвам никому моето мнение. Всеки родител има правото сам да реши кое в най-доброто за детето му. Аз съм направила своя избор като родител и уважавам избора на другите. Не упреквам никого за решението, което взема, защото вярвам, че всеки родител прави най-доброто за детето си.

Как се удостоверява отказа от имунизация?

Продължи

Нов имунизационен календар

В ДВ 54 са обнародвани изменения в Наредба № 15 от 2005 за имунизациите в Република България. Измененията влизат в сила от днес – 01.07.2014.
Задължителните планови имунизации и реимунизации се извършват съгласно Имунизационния календар на Република България.

От днес е в сила нов Имунизационен календар.

Имунизационен календар, в сила от 01.07.2014 (ДВ 54/2014)

Изменение в Наредбата за имунизациите

В ДВ 47/28 май 2013 са обнародвани изменения в Наредба 15/2005 за имунизациите в РБ.
Измененията влизат в сила от днес.

Утвърден е нов образец на Книга за регистриране на профилактичните имунизации и реимунизации на родените през …. година.

Въвеждат се и нови образци на отчетни документи.

Създаден е списък на нежеланите реакции, вследствие поставянето на ваксината.

На незабавно съобщаване и проучване подлежат всички сериозни нежелани реакции, възникнали до един месец след ваксинацията, които по своя характер и протичане изискват лечение (спешно, амбулаторно или болнично) или са довели до смърт. Продължи

Имунизацията – право или задължение

Публикациите относно задължителните имунизации са едни от най-четените и коментираните в този сайт. Това ме провокира да представя темата за имунизациите на Научната конференция в Стара Загора, проведена на 07 и 08 юни т.г.

Докладът вече е публикуван в сп. Наука и Технологии с оригиналното заглавие:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ИМУНИЗАЦИИ – МЕЖДУ ПРАВОТО НА ЛИЧЕН ИЗБОР И ЗАЩИТАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС

В резюме: Законът за здравето въвежда принципа за задължителните имунизации, с цел предпазване на населението от заразни болести. Освен в България задължителни планови имунизации има в още осем европейски държави, като в други осемнадесет – плановите имунизации не са задължителни. Продължи