Етикет: ЗЗО

Решение на НС на НЗОК – в три части

В брой 11 на ДВ (извънреден) от 06.02.2013 е обнародвано Решение на НС на НЗОК (I част).

Поради големия обем, текстът на Решението на НС на НЗОК продължава в брой 12 на ДВ (II част), както и в брой 13 на ДВ (III част)

С това решение чакането на лечебните заведение придобива някакви измерими граници и е основание за подаване на заявления, сключване на допълнителни споразумения и отчитане на договорните партньори, както и сключване на нови договори.

Основанието за приемане на решението на НС на НЗОК са последните изменения в ЗЗО и неподписания НРД за медицинските дейности за 2013.

Решение № РД-НС-04-8 ще се прилага съвместно с НРД 2012

В очакване на допълнителните споразумения, сключвани с НЗОК

В публикация от 05.02.2013 zdrave.net съобщава, че: „Здравната каса не приема отчетите на изпълнителите за медицинска помощ за месец януари”. За познаващите здравноосигурителната система подобна ситуация беше очаквана, защото тя е логична последица от последните изменения в ЗЗО.

В тази законодателна рамка някак странно, но затова пък оптимистично някои РЗОК бяха публикували на интернет страниците си графици за отчитане. Ако се доверим на информацията от официалните страници на РЗОК, с днешна дата, процесът на отчитане в РЗОК – Стара Загора, РЗОК – София град, РЗОК – София област – трябва да е приключил. (???)

Тук не обсъждаме въпроса с новите договори – и те ще дочакат своя ред … някога.

Въпросът е какво се случва с всички лечебни заведения, сключили договор през 2012 и продължили обслужването на осигурени лица и в началото на 2013 … в очакване на нов договор, т.е. допълнително споразумение. Продължи

Цени на медицинските дейности, плащани от НЗОК

Ако някои мислеше, че ще се създаде хаос с неподписването на НРД 2013 за медицинските дейности – Народното събрание и Министерски съвет бързо намериха решение, на уж кризисната ситуация.

И както казах на една международна конференция през миналата година – историята на здравното осигуряване в РБ е история на еволюцията – от договорното начало до публичното право (т.е. държавната регулация).

На 01.05.2013 бяха обнародвани изменения в Закона за здравното осигуряване, които разшириха правомощията на НЗОК.

В ДВ 5/05.01.2013 е обнародвано Постановление на МС № 5/10.01.2013 за приемане на обемите и цените на медицинската помощ 2013.

След държавната намеса системата за здравно осигуряване отново изглежда стабилна – правилата на работа са ясни, новите дейности (прехвърлени от МЗ на НЗОК) могат да бъдат договаряни, цените, по които ще плаща НЗОК вече са факт. Така, че кого точно уплаши БЛС?

НС реши въпроса с липсващия НРД

От днес (15.01.2013) са в сила поредните изменения в Закона за здравното осигуряване, обнародвани в ДВ 4/2013.

Измененията в ЗЗО отговарят и на въпроса, който задавам от началото на годината: Кога ще се сключват новите договори с НЗОК?

Лечебните заведения, които не са били изпълнители на медицинска помощ през 2012, подават заявленията за сключване на договор в срокове, определени с решението на НС на на НЗОК.

При неподписан НРД – решение на НС на НЗОК

Не беше далеко времето, в което при неподписан НРД за съответната година, се приемаше решение на НС на НЗОК. Тази практика се завръща с последните изменения в ЗЗО. Измененията в ЗЗО дават отговор и на риторичния въпрос: Кого плаши БЛС?

До сега ЗЗО предвиждаше, че когато национален рамков договор за медицинските и съответно за денталните дейности не бъдат приети при условията и в сроковете, определени в закона, се прилагат действащите до момента НРД. С измененията на ЗЗО се разширява тази възможност. Продължи