Етикет: здравно законодателство

Какво ново в Държавен вестник през декември 2017?

Държавен вестник – декември 2017
В първия работен ден на 2018 обобщаваме измененията в здравното законодателство, обнародвани през месец декември.

Брой 96 от 01.12.2017
Обнародван е нов Закон за концесиите, който влиза в сила от 02.01.2018.
За приложението на Закона за концесиите в здравната и социалната сфера – ще може да прочетете в предстояща публикация.

Брой 97 от дата 5.12.2017
Обнародвано е изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Променя се изискването за минималния състав на службите по трудова медицина, който включва: Продължи