Етикет: ЗБУТ

Носи ли работодателят наказателна отговорност за неосигуряване на безопасна работна среда?

Безопасни условия на труд
От началото на тази година, имам удоволствието да съм част от обучаващия екип на “Доцео” ЕООД в поредица от обучения на тема “Безопасност и здраве при работа за напреднали”.

Повече за дейността на “Доцео” ЕООД – www.otgovori.info

Изследването на трудовите злополуки и техните гражданско, наказателно и административно правни последици започнах случайно, за да навлязат трайно в професионалните ми интереси.

Интерес, не само от теоретична, но и от практическа гледна точка, представляват въпросите за реализиране на наказателна отговорност в случай на нарушаване на задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Продължи

Насилието над лекари и медицински сестри

Източник: www.otgovori.info

Автор: Деяна Илиева, специалист по ЗБУТ

Най–застрашените работни места са концентрирани предимно в обслужващия сектор, особено в здравеопазването, транспорта, търговията на дребно, общественото хранене, финансовия сектор и образованието. Контактът с потребители или клиенти увеличава риска за насилие при работа. Здравеопазването се причислява към секторите, които са най–силно засегнати от насилие при работа (използвайте връзката, за да прочетете цялата публикация)

Европейската Комисия е въвела мерки за да осигури безопасността и здравето на работещите. Директивата на Съвета от 1989 (89/391/EEG) съдържа основополагащите разпоредби за безопасност и здраве при работа. Според директивата работодателите са отговорни да осигурят при работа работещите да не бъдат увредени, включително от насилие. Всички страни членки прилагат директивата чрез законодателството си, а някои освен това са разработили ръководства, как да се предотврати насилието при работа