Етикет: ЗАНН

Административно-наказателни последици при нарушаване правото на достъпна медицинска помощ

Съгласно Закона за здравето, на всеки български гражданин е гарантирано правото на достъпна медицинска помощ. Правото на достъпна медицинска помощ се осъществява при прилагане на дефинираните в чл. 81, ал. 2 от Закона за здравето принципи. Един от тези принципи е този за своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ.

Цитираната разпоредба не е задължаваща, не сочи дължимо поведение. Въпреки това, съдебната практика приема, че лицата, упражняващи лекарска професия са задължени да имат поведение и да оказват медицинска помощ, която съответства на посочените в чл. 81, ал.2 от Закона за здравето принципи. Нарушаването на посочените принципи е предпоставка за реализиране на административно-наказателна отговорност.

Темата за налагането на административно наказание за нарушаване принципи, въведени от Закона за здравето, е във фокуса на професионалното ми внимание вече няколко години.
Проблемите върху които работя, както и съществуващата съдебна практика обобщих и представих на една от научните конференции, в които участвах през миналата година.
Със съкращения публикувам научния доклад.
Продължи

Санкция за лечебното заведение или за лекаря

На 18 февруари във Варна се проведе първият от поредицата специализирани семинари за работещи в здравната система. (виж секцията „Специализиран семинар“)
Благодаря на участниците за интереса и доверието!

Както винаги съм казвала – целта, която си поставям е да бъда практична и полезна в ежедневната работа на лекарите и административния персонал в лечебните заведения.

За мен всяка среща, обучение, реализиран проект е безценен опит и възможност да се запозная със специфичните проблеми на работещите в лечебните заведения.

Санкция за лечебното заведение или за лекаря

Срещата във Варна ме провокира за тази публикация, която обмислям от известно време. Конкретният въпрос е: “Може ли лечебното заведение да удържи платената на РЗОК санкция от конкретния изпълнител?” Продължи

Санкция за неспазени критерии за дехоспитализация

Какво ново в практиката на РЗОК по налагане на санкции по реда на ЗЗО?

След още една година от прилагането на новите правила за контрола на РЗОК съдебните решения показват същата ситуация, която беше и в края на 2010. Съдебните процедури са строго формални и делата приключват със завидна бързина (в общия случай).

За повече от 250 съдебни решения, постановени по жалби срещу санкции на РЗОК можете да прочетете в книгата, „Санкциониране на лечебните заведения по ЗЗО” излязла в началото на тази година.

Неспазени критерии за дехоспитализация

През ноември 2010 РЗОК извършва проверка в МБАЛ и констатира случаи на нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ съгласно НРД, защото пациенти са изписани при неспазени медицински критерии за дехоспитализация. Продължи

Подготвени ли сте за проверките на РЗОК, ИАМО, РЗИ?

Гражданите и администрацията – срещата е неизбежна.
Смятате ли, че държавата злоупотребява чрез глобите, който налагат чиновниците?

Могат ли да административните санкции да бъдат избегнати?

След успешното начало на есенния цикъл, от специализирани семинари за работещи в сферата на здравеопазването на тема: „Успешни стратегии за защита на лекаря при налагане на глоби и санкции”

следващата среща ще бъде на 03.12.2011, в Пловдив, Хотел “РЕАЛ” ул. ”Георги Войтех” №2

Може ли лекарят успешно да се защити от налагане на глоби и санкции?

Кои други институции проверяват и санкционират лечебните заведения?

Има ли лишени от права лекари?

Отговор на тези и всички други въпроси, които вълнуват лекарското съсловие, ще получите на специализирания семинар, с възможност за персонални консултации.

На семинара ще бъдат представени успешните стратегии за защита на лечебните заведения при административни проверки при следната: Продължи