Етикет: Задължителни имунизации

Нов имунизационен календар

В ДВ 54 са обнародвани изменения в Наредба № 15 от 2005 за имунизациите в Република България. Измененията влизат в сила от днес – 01.07.2014.
Задължителните планови имунизации и реимунизации се извършват съгласно Имунизационния календар на Република България.

От днес е в сила нов Имунизационен календар.

Имунизационен календар, в сила от 01.07.2014 (ДВ 54/2014)

Изменение в Наредбата за имунизациите

В ДВ 47/28 май 2013 са обнародвани изменения в Наредба 15/2005 за имунизациите в РБ.
Измененията влизат в сила от днес.

Утвърден е нов образец на Книга за регистриране на профилактичните имунизации и реимунизации на родените през …. година.

Въвеждат се и нови образци на отчетни документи.

Създаден е списък на нежеланите реакции, вследствие поставянето на ваксината.

На незабавно съобщаване и проучване подлежат всички сериозни нежелани реакции, възникнали до един месец след ваксинацията, които по своя характер и протичане изискват лечение (спешно, амбулаторно или болнично) или са довели до смърт. Продължи

Имунизацията – право или задължение

Публикациите относно задължителните имунизации са едни от най-четените и коментираните в този сайт. Това ме провокира да представя темата за имунизациите на Научната конференция в Стара Загора, проведена на 07 и 08 юни т.г.

Докладът вече е публикуван в сп. Наука и Технологии с оригиналното заглавие:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ИМУНИЗАЦИИ – МЕЖДУ ПРАВОТО НА ЛИЧЕН ИЗБОР И ЗАЩИТАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС

В резюме: Законът за здравето въвежда принципа за задължителните имунизации, с цел предпазване на населението от заразни болести. Освен в България задължителни планови имунизации има в още осем европейски държави, като в други осемнадесет – плановите имунизации не са задължителни. Продължи