Етикет: е-здравеопазване

Здравноинформационни стандарти – задължителни за лечебните заведения

Здравноинформационни стандарти

До измененията от 2015, разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от Закона за лечебните заведения гласеше, че лечебните заведения прилагат технологии и системи за събиране на информация.

След измененията, текстът е разширен и урежда, че лечебните заведения прилагат технологии и системи за събиране и обмен на информация, както и здравноинформационни стандарти, утвърдени с наредба на министъра на здравеопазването.

В ДВ 94/25.11.2016 е обнародвана Наредба № 11 от 4.11.2016 за утвърждаване на здравноинформационни стандарти, прилагани от лечебните заведения. Продължи