Етикет: епикриза

Епикризата се издава е деня на изписването

В последните дни се получиха няколко въпроса свързани с издаването на епикриза. Настоящата публикация е провокирана от въпросите на читател, за които изказвам своята благодарност: “Относно изчакването на резултати: Остава ли задължението ЛЗБП да издава епикриза в деня на дехоспитализацията( еднозначно ли е на изписване) и ако да, то каква ще е тази епикриза с непотвърдена диагноза и евентуални непълни и неточни препоръки към ОПЛ и пациент? Още повече, че с новото НРД отпада възможността в епикризата да се отразява етапна диагноза, която съществуваше по силата на чл.177(3), т.2 от НРД-2012. Нормата на новата ал.6 към чл.184, единствено дава възможност епикризата да се предоставя на пациента след получаване на резултата, но не разписва задължение 1.кога да се издава и 2.кой и кога да е валидира в тези случаи, което отново ни връща в изходното положение на ал.1 към чл.184. Ако беше записано, че епикризата се издава и предоставя след потвърждаване на диагнозата, то горните разсъждения ще са излишни.”

Основната нормативна уредба на епикризата се съдържа в Наредбата № 49/18.10.2010 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи. Изискванията към издаването на епикризата остават непроменени.

Епикриза се издава в деня на дехоспитализация

Ето какво казва член 24 от Наредба 49/2010:

Ал. 1 – В деня на изписването на пациент от лечебно заведение за болнична помощ или от дом за медико-социални грижи се издава епикриза в три екземпляра – за пациента, за изписващото лечебно заведение и за лечебното заведение за първична извънболнична помощ, където лицето е регистрирано.
Ал. 3 – При необходимост от активно наблюдение или продължаване на лечението на пациента в амбулаторни (домашни) условия това следва изрично да се запише в епикризата.

Наредбата е категорична и не предвижда никакви изключения. Какво реално се случва в лечебните заведения е един друг въпрос …. Продължи

Пациентът има право на информация за заболяването си

Защо един лекар “пропуска” да уведоми пациента за онкологично заболяване – поради лоша организация на работата, поради безотговорност или престъпно нехайство? Причините за бездействието на лекаря всъщност нямат значение – важен е фактът, че има нарушение на закона и това е признато от съдебните инстанции.
Какъв би бил резултатът от лечението е без значение – важното в случая е, че на пациента е отнето правото на информация здравословното му състояние и избор на лечебни алтернативи.

Пациентът има право на информация за здравословното си състояние

Направеното от МБАЛ и д-р Т. възражение, че лекуващият лекар е изпълнил всички свои и е съобщил на пациента за заболяването, тъй като в епикризата е отразил номера и датата на хистологичното изследване е несъстоятелно. Продължи

Обезщетение за невписана в епикризата точна диагноза

30 000 лева обезщетение, ведно с лихва от 2004, са осъдени да платят д-р Т. и МБАЛ на пациент (починал по време на съдебния процес), който не е бил уведомен за наличието на злокачествено заболяване. Пропускът в епикризата се оказва фатален за пациента, а за безотговорното си поведение лекарят и болницата са осъдени да обезщетят близките на починалия пациент.

Епикризата

Епикризата е изключително важен медицински документ и към неговото съставяне следва да се подхожда професионално и с изострено внимание.

Епикриза се издава в деня на дехоспитализация

Как се поправя епикриза?

Защо е бил увреден пациентът?

Продължи

Как се поправя епикриза?


Свързани публикации: Епикриза се издава в деня на дехоспитализацията

„Не съм съгласен с написаното в епикризата ми – какво мога да направя в този случай?” – пита читател на сайта (въпросът е зададен по системата Експерт On-line, с разрешение казусът да бъде публикуван).

В деня на изписването на пациен, от лечебно заведение за болнична помощ, се издава епикриза в три екземпляра – за пациента, за изписващото лечебно заведение и за лечебното заведение за първична извънболнична помощ, където лицето е регистрирано.

Възможно е при изготвянето на епикризата да бъде допусната техническа грешка или пациентът да смята, че нещо от вписаните данни не е вярно с оглед неговото здравословно състояние. продължи