Етикет: дентална помощ

За денталните клиники – с думите на Закона за лечебните заведения

Това е една публикация, която обмислям от дълго време. Но дълго беше отлагана – поради лични причини.
Медийни публикации от миналата седмица ме провокираха за този коментар.

Защо се поставя пълна упойка на деца при дентална помощ?

Държа да подчертая, че не коментирам съдебното производство, станало повод за този внезапен журналистически интерес по темата. Това е един от основните принципи в работата ми, че не коментирам съдебни актове, които не са влезли в сила! Но извън конкретния повод – има още много въпроси, които заслужават внимание. Продължи

Разширяване на пакета дентални дейности

Разширяването на пакета от дентални дейности е вече факт.
В ДВ от 9 май 2017 е обнародвано изменение на Наредба № 2 от 2016 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

В пакета Дентална извънболнична медицинска помощ се включват дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при частично или цялостно обеззъбени възрастни над 65 години.
За решението на МЗ за разширяване на денталния пакет и включване на дейности, свързани с изработка на зъбни конструкции – медиите информираха преди известно време.

С обнародването в ДВ, обсъжданите промени са факт. Измененията влизат в сила както следва:

1. от 1 юли 2017 г. – за дейностите по отношение на възрастни над 75 години
2. от 1 януари 2018 г. – за дейностите по отношение на възрастни от 70 до 74 години включително
3. от 1 юни 2018 г. – за дейностите по отношение на възрастни от 65 до 69 години включително.

След измененията на наредбата следва промяна в НРД за денталните дейности, указания на НЗОК за извършване,отчитане и заплащане на новата дейност, отразяване на промените в индивидуалните договори с изпълнителите на дентална помощ.

Цените на денталните услуги през 2015

Цените на денталните услуги
В ДВ 5/2015 е обнародван Договор № РД-НС-01-4 от 29.12.2014 за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2015 между НЗОК и БЗС.
Договорът влиза в сила от 01.01.2015.

С договора се определят цените на дейностите, включени в основния пакет дентална дейност, гарантиран от бюджета на НЗОК.

Коригиране цените на денталните услуги

Ежемесечно, представителите на БЗС и НЗОК ще наблюдават и анализират изпълнението на бюджета за дентална помощ.

Първоначално договорените цени могат да бъдат намалявани, както следва:

1. Когато очакваното изпълнение на бюджета към 30 юли 2015 надхвърля с повече от 25 на сто половината от предвидения бюджет, в срок до 25 юли НЗОК и БЗС извършват корекция в цените на денталните дейности, така че очакваният разход до края на годината да не се отклонява с повече от 4 на сто. Продължи

Лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните – нови правила за предписване, отпускане и контрол

От 31.08.2012 (ДВ 67) е в сила нова наредба за отпускане на лекарства на ветераните от войните. Наредба № 17 от 2000 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти на ветераните от войните е отменена.

Лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните

Ветераните от войните имат право на лекарствени продукти (извън, тези плащани от НЗОК), посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването. Средставата за тези лекарствени продукти се осигуряват от държавния бюджет и се изплащат от Агенцията за социално подпомагане (АСП) чрез НЗОК. АСП превежда на НЗОК необходимите средства за заплащане на заявените суми от аптеките, сключили договор с НЗОК, за предоставени лекарствени продукти на ветераните от войните.

Списък на лекарствените продукти, които могат да бъдат отпускани на ветераните от войните

Ветераните от войните ще имат право и на дентална помощ, извън тези заплащани от НЗОК. Средствата за предоставената дентална помощ са за сметка на държавния бюджет и се изплащат от АСП. Продължи