Етикет: дентална медицина

Цените на денталните услуги през 2015

Цените на денталните услуги
В ДВ 5/2015 е обнародван Договор № РД-НС-01-4 от 29.12.2014 за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2015 между НЗОК и БЗС.
Договорът влиза в сила от 01.01.2015.

С договора се определят цените на дейностите, включени в основния пакет дентална дейност, гарантиран от бюджета на НЗОК.

Коригиране цените на денталните услуги

Ежемесечно, представителите на БЗС и НЗОК ще наблюдават и анализират изпълнението на бюджета за дентална помощ.

Първоначално договорените цени могат да бъдат намалявани, както следва:

1. Когато очакваното изпълнение на бюджета към 30 юли 2015 надхвърля с повече от 25 на сто половината от предвидения бюджет, в срок до 25 юли НЗОК и БЗС извършват корекция в цените на денталните дейности, така че очакваният разход до края на годината да не се отклонява с повече от 4 на сто. Продължи

Безценни съвети за управлението на вашата дентална практика

Безценни съвети за управлението на вашата дентална практика

Вече втора година осъществявам успешно партньорство с издателите на в. „Стоматологичен свят“. От покана за статия – рубриката ми стана постоянна.
Преди няколко месеца отново получих покана да се включа в станалия вече традиционен сборник, съдържащ професионални съвети на към практикуващите денталната медицина. В сборника са поместени статии на професионалисти от различни области, обединени от темата за денталния мениджмънт.

Така се роди идеята да подготвя студия за някои правни аспекти на Денталната медицина.

Защо Дентално право?

Сигурно ще бъда упрекната от някои колеги, че подобен отрасъл в правото не съществува. Формално критиката ще е вярна 🙂 От гледна точка на отрасловото деление на юридическата наука, няма отрасъл Дентално право. Но това означава ли, че в бъдеще няма да има подобен такъв? Продължи

Как да стартирам лекарската си практика?

Към започващите собствен бизнес лекари по дентална медицина е адресирана втората ми авторска статия във втория брой на списание ДЕА.

Първата ми авторска статия в списание ДЕА беше посветена на наемането на служителите в лечебните заведения.

Основните акценти в статията, свързана със започване на собствена лекарска практика са:

Упражняването на лекарска професия на територията на различни области е свързано с вписване в съответната РК на съсловната организация.

Всяко лечебно заведение подлежи на двустепенна регистрация – търговска и административна. С търговската регистрация се създава търговския субект, с а административната – той се превръща в лечебно заведение.
Основният въпрос, на който трябва да си отговорят бъдещите собственици на лечебни заведения е под каква форма да упражнява дейност – свободна професия, ЕТ (едноличен търговец) или ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност) или да има съдружници?

Административната регистрация се извършва в съответната РЗИ (Регионална здравна инспекция), за София град – Столична РЗИ.

Цялата статия: Някои практически съвети за започващите собствен бизнес лекари по дентална медицина

Дентална имплантология – нова специалност в денталната медицина

В ДВ 24/2013 са обнародвани поредните изменения в Наредба 34/2006 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Една част от измененията са свързани с финансирането на специализациите, но тези въпроси ще разгледам в следваща публикация.

Предстоят ли промени в имплантологията?

С обнародваните изменения е създадена нова специалност в денталната медицина – Дентална имплантология.

Един от позитивните резултати от въвеждането на здравно-осигурителната система, е че сложи в известен ред въпросите, свързани с отделните медицински специалности. Поради различния начин на финансиране – темата за специалностите в денталната медицина продължава да има почти само теоретично значение.

Наредба 34/2006 определя специалностите не само в сферата на медицината, но и в сферата на денталната медицина.

Специалности, които са включени в приложенията на Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации за лекарите по дентална медицина са: Продължи