Етикет: ВАС

Решение на НС на НЗОК от 2015 – частично отменено

По повод публикации в медиите за поредното решение на ВАС относно финансирането на болниците и получените запитвания как това решение ще се отрази на работата на лечебните заведения за болнична помощ, публикувам настоящия коментар

Хронологията – решението на НС на НЗОК и неговото обжалване

# На свое заседание НС на НЗОК, приема Решение № РД-НС-04-9 от 27.01.2015. С това решение, на основание Закона за здравното осигуряване, Правилника за устройство и дейността на НЗОК и Закона за бюджета на НЗОК за 2015 Надзорният съвет:
по т. 1 Приема Правила и условията и реда за определяне и изменение на чл. 4, ал. 1, т. 1 и т.2 за използване на средства от резерва по чл. 1, ал. 1 ред 1.4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2015
по т. 2 Приема да се разпределят до 95% от средствата, получени през 2014г. на изпълнителителите на болнична медицинска помощ, при които има спешна диагностика и лечение
по т. 3 Приема да се разпределят до 90% от средствата, получени през 2014г. на изпълнителите на болнична медицинска помощ, при които няма спешна медицинска помощ Продължи

Окончателно: Делегираните бюджети за 2010 – законни

 „Правилата за определяне на стойностите на делегираните бюджети за дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ за 2010 г., приети с решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-21 от 21.05.2010 г. са законосъобразни.” Реши тричленен състав на ВАС с решение, влязло в сила на 14.02.2011.

Към статията

ДВ бр.99 от 17.12.2010 – държавния бюджет и решение на ВАС

В ДВ бр. 99 от 17.12.2010 е обнародван Закона за държавния бюджет за 2011

 

Обнародвано е Решение на ВАС по адм. дело № 9627/2009, образувано по жалба на БЛС против разпоредби от Решение № РД-УС-04-17 от 20.01.2009 на УС на НЗОК.

С решението се: продължи