Етикет: болнични

Нови срокове за представяне на болничните

С промени в Кодекса за социално осигуряване, от 01.01.2013 е въведен нов срок за представянето на болничните. Задължението за представяне на болничните в НОИ вече няма да е обвързано с датите на начисляване или изплащане на трудовите възнаграждения.
Документите за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване се представят в НОИ в следните срокове:
1. от работодателитедо 15-о число на месеца, следващ този, през който лицето е представило документите за изплащане на обезщетението пред работодателя;
2. от самоосигуряващите се лица – до 15-о число на месеца, следващ този, през който е издаден документът за изплащане на обезщетението.

В същите срокове се предоставят и документите за изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане и изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете. Като за самоосигуряващите се лица срокът е до 15-о число на месеца, следващ този, от който се иска изплащане на обезщетението.

Практически – болничните листове, представени от служителите през януари, ще трябва да бъдат предадени от работодателите в НОИ, най-късно до 15.02.2013.