Етикет: амбулаторен лист

Медицински документи за деца и ученици

Медицинските документи на учениците

Само след няколко дни нашите любими деца ще се върнат в класните стаи. След първия учебен звънец, започват и посещенията в кабинетите на личния лекар за издаване на различни медицински бележки и медицински документи.

В помощ на родители и лични лекари е настоящата публикация.

За медицинските бележки, както и за осъдения лекар за издаване на фалшиви медицински бележки на ученици писах още в началото на годината.

Медицински документи за училище

За всички деца, записани в пациентската листа, личният лекар е длъжен да изготвя талон за здравословното състояние на деца и ученици (чл.121, ал.5, т.6 НРД 2011). Издаването на талона за здравословното състояние е безплатно. Продължи

Задължение – нарушение – санкция


Издаването на направление за хоспитализация на ЗЗОЛ, в което е чекирано, че дейността е по договор с НЗОК, за което няма извършен преглед, обективиран в амбулаторен лист, в който да е обоснована нуждата от болнично лечение е нарушение по ЗЗО. продължи