Етикет: административни нарушения

Административно-наказателни последици при нарушаване правото на достъпна медицинска помощ

Съгласно Закона за здравето, на всеки български гражданин е гарантирано правото на достъпна медицинска помощ. Правото на достъпна медицинска помощ се осъществява при прилагане на дефинираните в чл. 81, ал. 2 от Закона за здравето принципи. Един от тези принципи е този за своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ.

Цитираната разпоредба не е задължаваща, не сочи дължимо поведение. Въпреки това, съдебната практика приема, че лицата, упражняващи лекарска професия са задължени да имат поведение и да оказват медицинска помощ, която съответства на посочените в чл. 81, ал.2 от Закона за здравето принципи. Нарушаването на посочените принципи е предпоставка за реализиране на административно-наказателна отговорност.

Темата за налагането на административно наказание за нарушаване принципи, въведени от Закона за здравето, е във фокуса на професионалното ми внимание вече няколко години.
Проблемите върху които работя, както и съществуващата съдебна практика обобщих и представих на една от научните конференции, в които участвах през миналата година.
Със съкращения публикувам научния доклад.
Продължи

Санкциите по Закона за здравето в защита правата на пациентите

Обновена: 07.05.2012

Слушах интервюто на директора на Изпълнителна агенция “Медицински одит”, но благодарение на www.zdrave.net, публикувам този цитат:

“Като проблем д-р Илиева открои закона, по който работи агенцията. „Ние работим по един закон, закона за административните, т. нар. ЗАНН (Закона за административните нарушения и наказания, б.р.), който изобщо не е пригоден за дейности в областта на медицинския одит. Много трудно намираме основанията, където явно медицински грешки, нарушение на добрата медицинска практика, биха могли да бъдат посочени като административни такива. Това създава голямо затруднение при изготвянето на актовете за административно нарушение и наказателните постановления. Съответно в съда ни атакуват по такива процедурни въпроси и не винаги решенията са в наша полза”, обясни тя. Според нея на ИАМО е необходимо или специализирано законодателство, или промени в сега действащото.”

No comment … Продължи

Новият директор на „Медицински одит“ в репортаж от съдебната зала

Информационните агенции вече тиражираха новината за избора на изпълнителен директор на ИА “Медицински одит”.
Със Заповед на министъра на здравеопазването от 21.04.2012 г. ИА „МО“ е с нов изпълнителен директор – д-р Светлозара Маринова Илиева..
Д-р Илиева и познато име в системата на НЗОК и ИАМО. Пожелавам успех на новия изпълнителен директор!

Освен официално публикуваната автобиография – какво още знаем за д-р Илиева?

Новият директор на ИАМО, все още в качеството си на длъжностно лице в агенцията, е един от главните участници в случая “Кардиолайф”. Продължи

СБАЛК ”Кардиолайф” vs Медицински одит

Проверката на ИА „Медицински одит” в добилата обществена (скандална) популярност варненска кардиологична болница „Кардиолайф” завършва с изключително обемния и съдържателен доклад от … две страници и няколко акта за административни нарушения.

Доклад за резултатите от извършената проверка в СБАЛК „Кардиолайф

На фона на целия сериозен случай и неблагоприятния за пациента резултат, едно от санкционираните нарушения звучи …. странно (меко казано).

Това ли е пример за работеща институция, която може да гарантира правата на пациентите – отговорите оставям на вас ….

Проверката в „Кардиолайф“

На 27.07.2011 в СБАЛК „Кардиолайф“ ООД започва проверка на ИАМО. Заповедта за проверка е връчена на главната мед. сестра, тъй като управителя д-р Спасков не бил в лечебното заведение Продължи