Категория: Санкции

Административна практика по наложени санкции на лекари и лечебни заведения. Практика на РЗОК, РЗИ, ИАМО и др. при проверка на лекари и лечебни заведения.

Административно-наказателни последици при нарушаване правото на достъпна медицинска помощ

Съгласно Закона за здравето, на всеки български гражданин е гарантирано правото на достъпна медицинска помощ. Правото на достъпна медицинска помощ се осъществява при прилагане на дефинираните в чл. 81, ал. 2 от Закона за здравето принципи. Един от тези принципи е този за своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ.

Цитираната разпоредба не е задължаваща, не сочи дължимо поведение. Въпреки това, съдебната практика приема, че лицата, упражняващи лекарска професия са задължени да имат поведение и да оказват медицинска помощ, която съответства на посочените в чл. 81, ал.2 от Закона за здравето принципи. Нарушаването на посочените принципи е предпоставка за реализиране на административно-наказателна отговорност.

Темата за налагането на административно наказание за нарушаване принципи, въведени от Закона за здравето, е във фокуса на професионалното ми внимание вече няколко години.
Проблемите върху които работя, както и съществуващата съдебна практика обобщих и представих на една от научните конференции, в които участвах през миналата година.
Със съкращения публикувам научния доклад.
Продължи

Новият директор на „Медицински одит“ в репортаж от съдебната зала

Информационните агенции вече тиражираха новината за избора на изпълнителен директор на ИА “Медицински одит”.
Със Заповед на министъра на здравеопазването от 21.04.2012 г. ИА „МО“ е с нов изпълнителен директор – д-р Светлозара Маринова Илиева..
Д-р Илиева и познато име в системата на НЗОК и ИАМО. Пожелавам успех на новия изпълнителен директор!

Освен официално публикуваната автобиография – какво още знаем за д-р Илиева?

Новият директор на ИАМО, все още в качеството си на длъжностно лице в агенцията, е един от главните участници в случая “Кардиолайф”. Продължи

СБАЛК ”Кардиолайф” vs Медицински одит

Проверката на ИА „Медицински одит” в добилата обществена (скандална) популярност варненска кардиологична болница „Кардиолайф” завършва с изключително обемния и съдържателен доклад от … две страници и няколко акта за административни нарушения.

Доклад за резултатите от извършената проверка в СБАЛК „Кардиолайф

На фона на целия сериозен случай и неблагоприятния за пациента резултат, едно от санкционираните нарушения звучи …. странно (меко казано).

Това ли е пример за работеща институция, която може да гарантира правата на пациентите – отговорите оставям на вас ….

Проверката в „Кардиолайф“

На 27.07.2011 в СБАЛК „Кардиолайф“ ООД започва проверка на ИАМО. Заповедта за проверка е връчена на главната мед. сестра, тъй като управителя д-р Спасков не бил в лечебното заведение Продължи

ИАМО и случаят в Горна Оряховица – част II

В резултат на проверката, независимо какво е записано в доклада на ИА “Медицински одит” по случая в Горна Оряховица, са съставени два акта за установени административни нарушения.

На “МБАЛ „Св. Иван Рилски”” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.221, ал.2 от Закона за здравето и имуществена санкция в размер на 8000 лева на основание чл.116, ал.2 от Закона за лечебните заведения.

Нарушено право на достатъчна и качествена медицинска помощ

За 17 – годишната пациентка от Лясковец, чиито случай доби медийна популярност, съдът приема, че се е случило следното: Продължи