Категория: Читателски въпроси

Отговор на читателски въпроси

Възстановяване на надвнесени здравноосигурителни вноски

Във връзка с получени запитвания, свързани с осигуряване на български граждани на територията на ЕС – публикувам разяснение на НАП – относно възстановяване на здравноосигурителни вноски, неоснователно внесени поради осигуряване на лицето на територията на друга страна-членка.

В резюме разяснението е:

„От приложения към запитването документ S041 (Отговор на искане на информация за осигурителни периоди – вид на осигурителния риск: болест и майчинство) е видно, че същият е издаден на основание чл. 6 от Регламент 883/2004 и чл. 12(1) от Регламент 987/2009 от компетентна институция на държава-членка. Формулярът съдържа данни за конкретни осигурителни периоди, през които лицето е подлежало на задължително осигуряване за болест и майчинство като наето лице съгласно законодателството на Обединеното кралство. В съответствие с разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от ЗЗО за посочените в документа периоди, то е освободено от задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски по българското законодателство. Продължи

На живо с студиото на bTV

Въпреки капана на зимата в Североизточна България, след дълго и почти инфарктно 🙂 пътуване, тази сутрин бях гост в предаването на bTV „Преди обед“.
Повод за неочакваната покана от редактора на предаването е публикацията: Здравни осигуровки на лицата, пребиваващи в чужбина

Пълен запис на интервюто: Българите в чужбина – здравно неосигурени?

Здравни осигуровки на лицата, пребиваващи в чужбина

Вчера, брат ми, който от години живее и работи в чужбина, ме попита какво да направи, за да уреди въпроса с дължимите здравни осигуровки, които не е плащал. Това е поводът и за днешната публикация, за да отговоря на лицата, които имат сходен проблем, срокът за решаването на който изтича на 31.12.2012 година.

От 10 декември 2012 на страницата на НАП е поместено съобщение, че до края на годината остават броени дни, в които българските граждани, които са напуснали страната преди 31 декември 2011, могат да се освободят от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за стари периоди. Продължи

Отново за Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване”

Отговор на читателски въпрос

Публикация в Zdrave.net ме върна към темата за финансовата стабилност на лечебните заведения: „Мениджърските екипи на болничните заведения бяха сюрпризирани с искане за доказване на „финансова стабилност“ като условие за повишаване на заплатите на медицинските специалисти…”

Обвързване повишението на заплатите в лечебните заведения, с финансовите възможности на работодателя, беше дискутирано при подписването преди повече от месец Колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване”.
Съгласно параграф 4 от ПЗР на този договор: „Лечебните заведения, които нямат финансова възможност за въвеждането на новите начални основни заплати и увеличението на допълнителните трудови възнаграждения, определени по този КТД, доказват за това пред Председателя на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество, с копие до членовете му.”

И понеже този колективен трудов договор е свързан с надеждите за увеличаване на заплатите в лечебните заведения и предстои обсъждане на публичните средства за здравеопазване през следващата година отново се връщам на темата за КТД. Анонимен читател, цитирайки публикацията Колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване” задава въпроси, чиито отговори публикувам: Продължи