Категория: Трудово и осигурително право

Публикации по трудовоправни въпроси, практика по прилагане на КТ – трудов договор, длъжностна характеристика, уволнение, съкращения в щата, подбор.

Колко трудови договори може да сключи едно лице?

По колко трудови договора може да работи едно лице?
По колко трудови договора може да работи едно лице?

Повод за публикацията е информация от днес, публикувана в zdrave.net: Лекар от Ловеч работи на пет места

За някои може и да звучи скандално подобна информация. Но има ли нарушение в този случай?

Често студентите ме питат – колко трудови договора може да има едно лице? И остават много учудени когато им отговоря, че всъщност няма ограничение на броя трудови договори. Не пет, а ако иска петнадесет трудови договора може да сключи един служител.

И тогава започват въпросите за спазването на Кодекса на труда, за работното време и т.н. Това което винаги обяснявам е, че не трябва да се бърка броя сключени трудови договори – с това как ще бъдат изпълнявани трудовите задължения по същите.
Кодексът на труда не поставя ограничение на броя сключени трудови договори. Въведените от КТ правила са относно продължителността на работното време. По колко трудови правоотношения служителят ще полага труд в максимално допустимите от закона граници е друг въпрос.

Следователно когато говорим, че лице има повече от един трудов договор, не броят на трудовите договори е същественият въпрос. За да се прецени има или не, нарушение в конкретния случай – основанието е не броя трудови договори, а как са изпълнявани трудовите задължения по всеки един от тях.

Промяна на наредби, свързани с осигуряването

В ДВ 17/2014 са обнародвани поредица от изменения в подзаконовите нормативни актове, регулиращи осигурителните отношения.

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Със задна дата, считано от 01.01.2014, се променят задълженията на осигурителя в случай на трудова злополука. По досегашния ред когато има данни за настъпила трудова злополука, довела до временна неработоспособност, осигурителят предоставя на ТП на НОИ и копие от болничния лист. В случай, че злополуката бъде призната за трудова и се издаде съответното разпореждане и ако има продължение на болничните листове, осигурителят представя и копие от продълженията. С изменението осигурителите се освобождават от Продължи

Мога ли да се осигурявам в чужбина?

…..И да получавам испанска или гръцка пенсия, да се лекувам като германец или французин например? ….

Търсейки отговор на този провокативен въпрос …. изненадващо получих покана да пиша за екипа на сп. „Мениджър“.

Без съмнение да получаваш пенсията на испански или гръцки пенсионер е мечта на много българи. Разбира се, че няма нищо по-хубаво от това да не разчиташ на здравната система, но когато се наложи, безспорно да бъдеш здравно-осигурен пациент в Германия или Франция е за предпочитане, пред перспективата да се осланяш на НЗОК. Към цялата публикация

Източник: http://www.manager.bg/

Административни и гражданско-правни аспекти на трудовата злополука

Освен правните регламенти в здравеопазването, Трудовото и Осигурителното право са другите сфери на професионалния ми и научен интерес. След публикацията Прикриване на трудова злополука получих поредица запитвания по конкретни казуси.

В края на публикацията Прикриване на трудова злополука анонсирах темата за значението на разпореждането за приемане на злополуката за трудова. Проучвайки нормативната уредба на трудовата злополука, събрах достатъчно материал, което ме провокира да участвам на Научната конференция на Бургаския свободен университет с доклад на тема Административни и гражданско-правни аспекти на трудовата злополука.

Акцентирайки на практическото значение на уредбата на трудовата злополука, в доклада се правят следните изводи:

1. Разпореждането на органа по чл. 60, ал.1 от КСО за приемане на злополуката за трудова е задължителен елемент от фактическия състав на имуществената отговорност по чл. 200 от КТ и има доказателствена сила за гражданския съд. В исковото производство е недопустимо да се преразглежда въпросът доколко увреждането е в причинна връзка с извършваната работа по трудовото правоотношение. Продължи