Категория: Съдебна практика

Спешно хирургично състояние ли е илеуса?

surgery-676406_1280

В края на 2014 смъртта на едно осемгодишно дете за пореден път постави въпроса за организацията на болничната помощ. Отново започна дебата за адекватността на алгоритмите на клиничните пътеки, за това дали проблемите са в заложените изисквания или в липсата на професионализъм при изпълнението им?

Източник: © www.24chasa.bg
8-годишно дете от заветското село Иван Шишманово почина пред Спешното отделение на болницата в Разград, съобщиха от полицията в Разград. Момчето било доведено от родителите си в 17:45 часа на 28 декември с болки в корема, гадене и повръщане. От дежурния лекар е поставена диагноза „чревна непроходимост” и детето е изпратено за ехография и допълнителни изследвания. След консултация с педиатър е пренасочено към хирург, но поради липса на детски хирург в Разград е препратено към Варна. Около 19:15 часа, поради влошаване на състоянието на Т.С., родителите се връщат с него в Спешното отделение, където то умира.
По случая е образувано досъдебно производство по чл. 123, ал.1 от НК.
Продължи

ВАС отмени частично наредбата за специализациите

Върховният административен съд отмени разпоредби от Наредба № 34 от 29.12.2006 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Решението по адм. дело N 12716 от 2012 е обнародвано в ДВ 59/2014.

Сдружението „Български лекари за европейски стандарт на специализация“ е оспорило отделни разпоредби от наредбата.

чл. 3 (досегашен текст)
Министърът на здравеопазването планира и координира дейността по провеждане на обучението за придобиване на специалност от медицинските и от немедицинските специалисти, работещи в системата на здравеопазването, и ежегодно определя броя на местата за специализанти

чл.18г, ал. 5 (досегашен текст)
В заповедта по ал. 4 (на МИнистъра на здравеопазването) се посочват местата срещу заплащане, за които висшите училища, Военномедицинската академия, лечебните или здравните заведения или регионалните здравни инспекции се задължават да заплащат на специализанта възнаграждението по чл. 24, ал. 3, т. 3, както и местата срещу заплащане по чл. 24, ал. 5, т. 3.

По отношение на посочените по-горе разпоредби жалпоподателят твърди, че: „установеното правомощие на министъра на здравеопазването (МЗ) да определя общия брой на годишния прием на специализанти е в пряко противоречие с разпоредбата на чл. 178, ал. 3 от Закона за здравето (ЗЗ), уреждаща правомощието му ежегодно да определя единствено броя на местата за следдипломно обучение по специалности, субсидирани от държавата в съответствие с целите и приоритетите на националната здравна стратегия.“

По отношение оспорването на чл. 3 в частта му „и ежегодно определя броя на местата за специализанти“ и чл. 18г, ал. 5 ВАС намира, че същите са нищожни. Продължи

Напускаш болницата преждевременно – плащаш оказаната медицинска помощ?

Върховният административен съд обяви за нищожно приложение № 3 към чл. 20, ал. 3 от Наредба № 49 от 2010 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, издадена от Министъра на здравеопазването. Решението е обнародвано в ДВ 37/2014.
ВАС приема за нищожен следния текст: „Наясно съм, че следва да заплатя всички извършени медицински действия/процедури/изследвания и други в случай, че с напускането си създавам пречка за заплащане от страна на НЗОК, Министерството на здравеопазването и други финансиращи институции на осъществената ми до момента от болницата медицинска помощ.“

Мотивите на съда Продължи

Колко може да продължи разследване за медицинска небрежност?

Преди време обещах да представя практика на Европейския съд по правата на човека по дела, свързани със защита правата в здравеопазването.

Едно от цитираните дела на съда в Страсбург е делото Šilih v. Slovenia. Делото поставя принципни въпроси, относно приложението за Европейската конвенция за правата на човека, но не това е важното в случая.

Делото Šilih v. Slovenia е свързано с невъзможността да бъде проведено разследване на настъпила в лечебно заведение смърт.

През 2009 Европейският съд по правата на човека решава, че е допуснато нарушение по чл. 2 (право на живот), като е призната неефективността на словенската съдебната система, за установяване на причината и отговорността за смъртта сина на жалбоподателите. Продължи