Категория: Публикации

Колективното трудово договаряне в здравеопазването

КТД в здравеопазването

Една от темите в сайта, публикувана точно преди година, която предизвика читателския интерес беше за колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване”. Това провокира научния ми интерес и избрах тази тема за участие в Научната конференция, организирана от Съюза на учените – Стара Загора, която се проведе през юни т. г.

Докладът Колективното трудово договаряне в здравеопазването беше публикуван в международното научно on-line списание Наука и технологии. Продължи

Отново за санкциите, налагани от съсловните организации

За мен беше изключителна изненада, но и професионално признание, предложението за авторски рубрики в две специализирани издания – в-к „Стоматологичен свят” – вестникът на българските зъболекари и DEA.

В брой 1 от 2013 на в-к „Стоматологичен свят” е публикувана статията: Санкции, налагани от съсловната организация или за нарушенията и наказанията по ЗСОЛЛДМ.

Предложих темата за съсловната организация като контролен и санкциониращ орган, защото смятам, че това е проблем, за който ще се говори все повече в бъдеще.

В последно време се забелязва една устойчива тенденция – пациенти да се обръщат към районните колегии с различни жалби. Дали ще бъде наложено или не административно наказание, зависи от всеки конкретен случай и конкретните доказателства. Продължи

Имунизацията – право или задължение

Публикациите относно задължителните имунизации са едни от най-четените и коментираните в този сайт. Това ме провокира да представя темата за имунизациите на Научната конференция в Стара Загора, проведена на 07 и 08 юни т.г.

Докладът вече е публикуван в сп. Наука и Технологии с оригиналното заглавие:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ИМУНИЗАЦИИ – МЕЖДУ ПРАВОТО НА ЛИЧЕН ИЗБОР И ЗАЩИТАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС

В резюме: Законът за здравето въвежда принципа за задължителните имунизации, с цел предпазване на населението от заразни болести. Освен в България задължителни планови имунизации има в още осем европейски държави, като в други осемнадесет – плановите имунизации не са задължителни. Продължи

12 Научен конгрес на БЗС

Участието в приключилият 12 Научен конгрес на БЗС в Бургас, за пореден път ми даде възможност да изпитам невероятни лични емоции и да преодолея сериозни професионални предизвикателства.

Още веднъж искам да изкажа личните си благодарности на БЗС за отправената покана за участие.
Изказвам искрени благодарности и на АДМБ за подкрепата и предоставената възможност за презентиране на резултатите от проведеното юридическо проучване “ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА – НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪСТАВЯНЕ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБРАЗЦИ, ПРАВИЛА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЛИПСАТА НА МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ”

Няма да пропусна да благодаря на препълнената, в горещия бургаски съботен следобед, аудитория за търпението, интереса и провокативните въпроси!

На многобройните въпроси за възможността да предоставя презентацията, ще отговоря, че резултатите от юридическото проучване са собственост на възложителя – Асоциацията на денталните мениджъри в България. За допълнителна информация, всички желаещи могат да се обърнат към представителите на професионалното сдружение.

В отговор на интереса към темата за медицинската документация ще е следващата публикация на тема: “Срокове за съхраняване на медицинската документация”

Тук помествам единствено резюмето на презентацията, публикувано в официалното издание на конгреса. Продължи