Категория: НРД 2011

Текст на НРД 2011 за медицинските и за денталните дейности; ПМС 304/2010 и др.

ДВ 35 от 03.05.2011 – изменение в НРД 2011 за денталните дейности

При опит да бъде обнародвано Споразумение между НЗОК и БЗС – същото е върнато на 15.03.2011. От редакцията на ДВ са преценили, че съществуват неточности в текста и са отказали обнародване.

 Възможно е този неуспешен опит за обнародване да е провокирал настоящото изменение в НРД 2011 за денталните дейности. Договорът за изменение е депозиран за обнародване от МЗ на 21.04.2011. Изменението е публикувано в  ДВ 35 от 03.05.2011. продължи

Обнародвани са НРД 2011

В ДВ брой 3 от 11.01.2011 са обнародвани Националните рамкови договори за 2011 за медицинските и за денталните дейности.

НРД 2011 за медицинските дейности текст

НРД 2011 за денталните дейности текст

Гарантирам автентичността на текстовете  на документите, които са идентични с обнародваните в ДВ. 

ДВ 101/28.12.2010 – цените на НЗОК

В ДВ бр. 101/28.12.2010 е обнародвано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304/17.12. 2010 
за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване 
Постановлението на МС:

  • определя обемите и цените на медицинската помощ по чл. 55, ал.2, т.2 от ЗЗО

Приложение1 – Обеми и цени на ПИМП

Приложение2 – Обеми и цени на СИМП

Приложение3 – Обеми и цени на МДД

Приложение4 – Обеми и цени на денталната помощ

Приложение5 – Обеми и цени на болничната помощ

  •  определя методиките за остойностяване на медицинската помощ по  чл. 55, ал.2, т.2 от ЗЗО

Приложение6 – ПИМП

Приложение7 – СИМП

Приложение8 – МДД

Приложение9 – Дентална помощ

Приложение10 – Болнича помощ

  • определя методиките за заплащане на дейностите в медицинската помощ

Приложение11 – извънболнична медицинска помощ

Приложение12 – дентална помощ

Приложение13 – болнична помощ

Ежемесечно НЗОК ще предоставя на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването отчет за изпълнението на обема и бюджета на видовете медицинска помощ.

Постановлението влиза в сила от 1 януари 2011.