Автор: Мария Радева

адв. Мария Радева - специализира в областта на Медицинското право, Трудовото и Осигурителното право, Административното право.

Решение на НС на НЗОК от 2015 – частично отменено

По повод публикации в медиите за поредното решение на ВАС относно финансирането на болниците и получените запитвания как това решение ще се отрази на работата на лечебните заведения за болнична помощ, публикувам настоящия коментар

Хронологията – решението на НС на НЗОК и неговото обжалване

# На свое заседание НС на НЗОК, приема Решение № РД-НС-04-9 от 27.01.2015. С това решение, на основание Закона за здравното осигуряване, Правилника за устройство и дейността на НЗОК и Закона за бюджета на НЗОК за 2015 Надзорният съвет:
по т. 1 Приема Правила и условията и реда за определяне и изменение на чл. 4, ал. 1, т. 1 и т.2 за използване на средства от резерва по чл. 1, ал. 1 ред 1.4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2015
по т. 2 Приема да се разпределят до 95% от средствата, получени през 2014г. на изпълнителителите на болнична медицинска помощ, при които има спешна диагностика и лечение
по т. 3 Приема да се разпределят до 90% от средствата, получени през 2014г. на изпълнителите на болнична медицинска помощ, при които няма спешна медицинска помощ Продължи

Какво ново в Държавен вестник през декември 2017?

Държавен вестник – декември 2017
В първия работен ден на 2018 обобщаваме измененията в здравното законодателство, обнародвани през месец декември.

Брой 96 от 01.12.2017
Обнародван е нов Закон за концесиите, който влиза в сила от 02.01.2018.
За приложението на Закона за концесиите в здравната и социалната сфера – ще може да прочетете в предстояща публикация.

Брой 97 от дата 5.12.2017
Обнародвано е изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Променя се изискването за минималния състав на службите по трудова медицина, който включва: Продължи

Щастлива Нова година!

Автор на снимката Анна-Мария Тамахкярова
Отиващата си година беше и добра, и тъжна, и усилна, и щастлива …

Отиващата си година беше такава, какъвто е и самият живот – истинска!

Какво ни очаква в следващите 365 дни зависи от ….

късмета – пожелавам късмет на всеки от вас!
обстоятелствата – пожелавам успех и лекота в начинанията!
нас самите – пожелавам ви здраве! Щастие! И смелост да сбъднете мечтите си!

Щастлива Нова 2018 година!

Бюджетът на НЗОК за 2018

Бюджетът на НЗОК за 2018
В края на всяка година и пациенти и лекари, и лечебни заведения, задават въпроса: Колко ще са парите за здраве през следващата година?
Отговорът на този въпрос е труден и нееднозначен. Отговорът предполага да се анализират всички източници, които ще осигурят финансирането на дейностите в здравната сфера – държавен бюджет, общински бюджети, здравноосигурителни плащания. Безспорно най-съществената част от „парите за здраве” се осигуряват от здравноосигурителната система.

От 01 януари 2018 влиза в сила новия Закон за бюджета на НЗОК

Закон за бюджета на НЗОК за 2018

Бюджетният закон за поредна година, установява прилагането на регулаторните механизми в заплащането на медицинската помощ, оказвана на здравноосигурените пациенти:

Остават познатите регулиращи механизми в извънболничната помощ – т. нар. регулативни стандарти

Чл. 3. (1) В рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.2 и ред 1.1.3.4 за прилагане на чл. 55а от Закона за здравното осигуряване и на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2018 г., Продължи