ДВ 101/28.12.2010 – цените на НЗОК

В ДВ бр. 101/28.12.2010 е обнародвано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304/17.12. 2010 
за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване 
Постановлението на МС:

  • определя обемите и цените на медицинската помощ по чл. 55, ал.2, т.2 от ЗЗО

Приложение1 - Обеми и цени на ПИМП

Приложение2 - Обеми и цени на СИМП

Приложение3 - Обеми и цени на МДД

Приложение4 - Обеми и цени на денталната помощ

Приложение5 - Обеми и цени на болничната помощ

  •  определя методиките за остойностяване на медицинската помощ по  чл. 55, ал.2, т.2 от ЗЗО

Приложение6 - ПИМП

Приложение7 - СИМП

Приложение8 - МДД

Приложение9 - Дентална помощ

Приложение10 - Болнича помощ

  • определя методиките за заплащане на дейностите в медицинската помощ

Приложение11 - извънболнична медицинска помощ

Приложение12 - дентална помощ

Приложение13 - болнична помощ

Ежемесечно НЗОК ще предоставя на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването отчет за изпълнението на обема и бюджета на видовете медицинска помощ.

Постановлението влиза в сила от 1 януари 2011.

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Responses to “ДВ 101/28.12.2010 – цените на НЗОК”

  1. [...] Цените на НЗОК през 2011 (1 447 прочитания) [...]

  2. [...] изменения в Постановление № 304 на МС от 2010 за приемане на обемите, ц… са напарвени промени в условията за заплащане на [...]

Остави съобщение

2013 © Медицинско право Всички права запазени

С помощта на Направи си сайт!