Списък с вещи лица

Докато БЛС и прокуратурата подписват споразумения за сътрудничество, включително и за определяне на вещите лица по дела, свързани с увреждания, причинени от лекари, съдебната система разглежда и ще продължава да разглежда такива дела, спазвайки действащия закон.

Съгласно чл. 396, ал.1 от Закона за съдебната власт вещо лице се назначава от органа, който възлага експертизата, от съответния списък на специалисти, утвърдени за вещи лица. При необходимост за вещо лице може да се назначи и специалист, който не е включен в съответния списък.

За всеки съдебен район на окръжен и на административен съд, както и за специализирания наказателен съд се съставят списъци на специалистите, утвърдени за вещи лица. Когато нуждите на съответния орган на съдебната власт налагат това, той може да назначи вещо лице от списъците на други съдебни райони.

Утвърдените списъци се изпращат на министъра на правосъдието за обнародване в “Държавен вестник” и за публикуване в интернет.

 В ДВ 29/08.04.2011 е обнародван Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативен съд – Варна, за 2011

 Списък на вещите лица за извършване на Съдебномедицински експертизи, Съдебна експертиза на психичното състояние  тук

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Списък с вещи лица”

  1. [...] Съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи се назначават по реда на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Експертизата се възлага на специалисти от съответната област. Списък с вещи лица [...]

Остави съобщение

2013 © Медицинско право Всички права запазени

С помощта на Направи си сайт!