Специализирани юридически услуги в здравеопазването

Жалбите от пациенти отдавна не са изолирано явление.
Контролните органи – РЗОК, ИА „МО“, РЗИ и др. – изискват да давате обяснения по време на проверките.
Заплашват ви с отнемане на лекарски права.
Не сте сигурни каква е процедурата и как да реагирате по време на извършваните административни проверки.
Имате нужда от подобряване правилника на лечебното заведение.

В отговор на ежедневните проблеми в лекарската практика предлагам специализирано правно обслужване на лекари и лечебни заведения

 • Цялостно правно обслужване на лечебното заведение
 • Оказване на правна помощ по повод определен проблем в лечебното заведение
 • Консултиране на становището на лечебното заведение във връзка с жалба от пациент
 • Правно съдействие на лечебното заведение по време на проверките от РЗОК, ИАМО, РЗИ и др.
 • Изготвяне на вътрешните актове, регулиращи дейността на лечебното заведение

Абонаментно правно обслужване на лечебни заведения

Съвременните средства за комуникация позволяват получаване на правен съвет незабавно, в реално време. Абонаментното правно обслужване на лечебни заведения е с гарантиран достъп до експертна правна помощ, без ограниченията на работното време, без значение от населеното място, в което се намирате.

Специализирани обучения за лекари и здравни администратори

Обучение на място – в лечебното заведение или в определен регион – при предварително уточнена програма, с актуални теми и индивидуален подход по проблемите на:

 • Правните регламенти в медицината/ денталната медицина
 • Административните санкции за лекари и лечебни заведения
 • Юридическата отговорност на лекарите
 • Защитата по дела срещу лекари и лечебни заведения

Правни услуги за работодатели и трудовоправни консултации

 • Изготвяне на вътрешните актове в предприятието, съгласуване на трудови договори и заповеди за уволнение, изготвяне на длъжностни характеристики
 • Провеждане на процедури по налагане на дисциплинарни наказания
  Провеждане на цялостна процедура по подбор по смисъл на КТ

Експертни услуги в сферата на здравеопазването

 • Експертна помощ и оценка по въпроси, свързани в правното регулиране на здравеопазването
 • Съдействие при подготовка и изпълнение на проекти, свързани с администриране на здравеопазването и правата на пациентите
 • Участие в комисии в лечебни заведения
 • Оценка на конкурсни разработки за участия в конкурси за различни длъжности в лечебни заведения или здравни администрации